2 maart – Demo Team Leren & Toetsen

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 maart en is niet meer actueel

Dinsdag 2 maart om 9.00 uur is er weer een demo van Team Leren & Toetsen. Gezien de vakantie een snelle korte demo. We lopen kort langs de werkzaamheden van de afgelopen sprint. Daarbij natuurlijk zoals altijd de ruimte voor vragen!

Over Team Leren & Toetsen
Team Leren & Toetsen werkt in sprints van twee weken. In die sprints leveren we features op die waarde toevoegen aan de organisatie. Tijdens de demo’s presenteren we om de twee weken de uitkomst van onze sprint.

2 februari: 9.00 – 9.30: Deelnemen aan de Microsoft Teams-vergadering

Agenda 2 februari 2021

 • Wooclap maakt interactie mogelijk
  Het afstandsonderwijs vraagt om andere tools. Veel docenten geven aan behoefte te hebben aan een tool die interactie met studenten tijdens de online colleges faciliteert. Om dat mogelijk te maken starten we in periode C met een Proof-of-Concept (POC) met de tool Wooclap. Wat betekent dat en kan jij er ook gebruik van maken? We vertellen meer tijdens de demo.
 • Features Periode C
  Periode C start en dat betekent dat we als team ook weer aan een nieuwe set features gaan werken. We lopen kort langs de features die we de afgelopen periode hebben opgeleverd en kijken vooruit naar wat er de komende periode op de roadmap staat.
 • Q&A
  Team Leren & Toetsen zit voor je klaar om vragen te beantwoorden.

Agenda 5 januari 2021

 • Gradework archiveren in E-depot
  Inmiddels maken we alweer ruim twee jaar gebruik van Gradework. Het ingeleverde werk blijft momenteel in Gradework staan. We werken aan een oplossing die het mogelijk maakt om het werk te archiveren in het E-depot. Dit is aan de ene kant een technische oplossing, maar raakt natuurlijk ook de voorwaarden die er zijn wat betreft het bewaren van ingeleverd werk. We delen de oplossing die we hebben uitgewerkt en ontvangen graag feedback!
 • Dead letter queue
  Doorlopend vindt communicatie plaats tussen verschillende systemen. Niet elk bericht komt uiteindelijk op de juiste plek terecht. De fouten in communicatie tussen systemen belanden in de dead letter queue. We vertellen hoe we deze DLQ gebruiken in het dagelijks werk en laten zien hoe we de afgelopen sprints structurele oplossingen hebben doorgevoerd aan de hand van de berichten. Ook willen we graag samen kijken naar hoe handmatige aanpassingen in systemen kunnen leiden tot DLQ-berichten.
 • Q&A
  Team Leren & Toetsen zit voor je klaar om vragen te beantwoorden.

Agenda 8 december 2020

 • Afscheid van systemen
  Vanwege de overstap naar bijvoorbeeld Canvas en plagiaatscanner Urkund nemen we afscheid van verschillende systemen. Komende periode faseren we HUbl, Moodle en Ephorus uit. Achter de schermen ruimen we de oude systemen netjes op. Waar nodig archiveren of migreren we data.
 • Toetsmonitor
  De Toetsmonitor gaat ExamUpload in de loop van het collegejaar vervangen. De intern ontwikkelde applicatie is gebruikersvriendelijker, vereist minder handmatige acties en is er voor papieren en digitale toetsen. We laten je de Toetsmonitor zien en vertellen over de mogelijkheden.
 • Q&A
  Tot slot staat Team Leren & Toetsen voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

Agenda 10 november 2020

 • Terugblik op periode A
  Team Leren & Toetsen heeft in periode A gewerkt aan verschillende features. We lopen door de features en lichten hierbij de volgende features uit:

  • Programmatisch toetsen
   Er is gewerkt aan de volgende stappen op het gebied van programmatisch toetsen. Op het vlak van architectuur zijn stappen gezet waardoor inzichtelijk is welke systemen en processen betrokken zijn. Dankzij deze inzichten is het mogelijk de volgende fase in te gaan.
  • Tooling Interactief onderwijs
   Het afstandsonderwijs vraagt om andere tools die het geven van interactieve lessen mogelijk maakt. Er zijn een aantal tools verkend en de volgende fase is het tijdelijk gebruiken, testen en evalueren van een tool.
 • Roadmap periode B 
  Met het afronden van de periode A is het ook weer tijd om vooruit te kijken. Wat staat er de komende onderwijsperiode op de roadmap. Graag delen we wat we als team in periode B oppakken.

Agenda 29 september 2020

 • Korte update vanuit Team Leren & Toetsen
  Overgang naar plagiaatscanner Urkund
  Verlenging Big Blue Button
 • Update vanuit videoland
  Lotte van Leengoed, Product Owner van Team Media, praat je bij over de nieuwe mogelijkheden en veranderingen rondom video, het Media Asset Management (MAM) en Teams Live Events. Team Media wil het veilig gebruik van video zo makkelijk mogelijk maken, en werkt daarom continu aan het verbeteren en uitbreiden van de bestaande videosystemen. Lotte zal het in deze demo elk geval hebben over:
  • Bewaartermijnen van kennisclips
  • Het wijzigen van de titel en andere gegevens van je video
  • Een nieuwe lay-out bij opnamen vanuit de collegezaal
  • Het uploaden van video’s naar het MAM via myHU
 •  Q&A
  We sluiten af met een vragenrondje

Agenda 15 september 2020

 • Urkund: We schakelen bijna over!
  Vanaf 1 oktober is Urkund onze nieuwe plagiaatscanner. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het verhuizen van de data uit de oude plagiaatscanner Ephorus naar onze nieuwe aanbieder Urkund en vindt configuratie van de nieuwe scanner plaats. Tijdens de demo delen we de laatste stand van zaken.
 • Programmatisch toetsen
  Rond de zomer hebben we input opgehaald bij een brede werkgroep, nu maken we de vertaling naar functionaliteitseisen aan systemen. Opleidingen die nieuwsgierig zijn naar deze onderwijsvorm, kunnen deelnemen aan webinars vanuit het TLN-netwerk Toetsing. Tijdens de demo een schets van wat er nodig is aan systemen of systeeminrichting om deze vorm van onderwijs goed te faciliteren.
 • HUbl: download video
  De volgende stap in de uitfasering van HUbl is gezet. Speciale aandacht is er nog voor het verhuizen van de in HUbl aanwezige video’s. Nog even een korte reminder en uitleg zodat ook dit deel van de overstap soepel verloopt.

Agenda 23 juni 2020

 • Doorkijk naar periode E
  In een periode met, in zowel onderwijs als team Leren & Toetsen, minder bezetting werkt het team door aan nieuwe features. In het kort een doorkijkje naar de roadmap van periode E. Daarnaast ook een terugblik op de afgelopen periode.
 • Datamodel programmatisch toetsen
  We presenteren een praatplaat over programmatisch toetsen: wat voor relaties tussen leeruitkomsten, competenties en datapunten spelen een rol en om welke data gaat het daarbij? Dit willen we in kaart brengen zodat we kunnen gaan kijken naar welke eisen er aan tools moeten worden gesteld om programmatisch toetsen te faciliteren.
 • Vernieuwen plagiaatscanner
  Tijdens de vorige demo van de agenda gevallen, maar deze ronde een update over het vernieuwen van de plagiaatscanner. Ephorus wordt niet langer doorontwikkeld. Daarom voor de HU reden om de huidige plagiaatscanner te vervangen. Een overzicht van de te nemen stappen en bijbehorende planning wat betreft overstap naar de nieuwe plagiaatscanner.
 • Q&A
  We sluiten af met een vragenrondje.

Agenda 9 juni 2020

 • Tooling afstandsonderwijs
 • In de voorgaande demo was al aandacht voor tools die afstandsonderwijs faciliteren. De volgende stap wordt gezet door in een pilot aan de slag te gaan met Wooclap. Een korte rondleiding door de mogelijkheden van deze tool.
 • Canvas start studiejaar
  Het nieuwe studiejaar gaat weer bijna beginnen, waar moet je als ontwerper/Superuser aan denken om in Blok A met Canvas te starten.
 • Stand van zaken: proctoring
  Hoe zijn de eerste tests verlopen? Een update over de pilotfase van Proctorio.
 • Plagiaatscanner
  De huidige plagiaatscanner Ephorus is qua technologie verouderd en toe aan vernieuwing. De HU selecteert momenteel een nieuwe plagiaatscanner. Een toelichting over het proces en planning wat betreft vernieuwen plagiaatscanner.
 • Q&A
  We sluiten af met een vragenrondje.

Agenda 26 mei 2020

 • Afstandsonderwijs
  Irene van der Spoel werkt in periode D mee in Team Leren & Toetsen aan de ontwikkeling van afstandsonderwijs. Zij werkt aan een skilltree, met een overzicht van kennis en vaardigheden, waarin de professionalisering van docenten om digitale leermiddelen in te zetten, ter ondersteuning van het leerproces van studenten, in kaart is gebracht.
 • Tooling Afstandsonderwijs
  Nieuwe inzichten in de markt leiden tot een andere koers. Waar staan we en wat gaan we doen?
 • Proctoring
  Er wordt hard gewerkt om toezicht op afstand tijdens toetsing mogelijk te maken. Floris Zuidema vertel meer over de vorm van proctoring en licht toe hoe dit in de praktijk werkt.
 • Programmatisch toetsen
  In samenwerking tussen het toetsnetwerk van de HU, OO&S en DLO wordt er de laatste hand gelegd aan een handreiking over programmatisch toetsen. Hierbij trappen we af voor verdere facilitering van programmatisch toetsen bij de HU.
 • Q&A
  We sluiten af met een vragenrondje.

Agenda 12 mei 2020

 • Update afstandsonderwijs
  Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom afstandsonderwijs. We gaan de volgende fase in, we melden het laatste nieuws vanuit DLO.
 • Features in periode D
  Met de komst van een nieuwe onderwijsperiode is het Team Leren & Toetsen ook weer een nieuwe ontwikkelperiode ingegaan. Uiteraard hebben we de agenda omgegooid en meer gericht op onderwijs op afstand. We delen aan welke features het team de komende periode werkt.
 • Big Blue Button in Canvas
  De functionaliteiten van Big Blue Button in Canvas zijn uitgebreid. Hiermee is er een tool bijgekomen die videocontact mogelijke maakt. Hoe kan je BBB succesvol inzetten en wat zijn de verschillen met bijvoorbeeld MS Teams.
 • Stand van zaken Proctoring
  Zoals veel onderwijsinstellingen is ook de HU bezig met het verkennen van de mogelijkheden van proctoring. Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden en er lopen gesprekken met aanbieders. Aandachtspunten zijn hierbij uiteraard de vorm van proctoring en ethische aspecten die dit met zich meebrengt zoals privacy, gelijke behandeling en autonomie.
 • Gebruikersondersteuning Canvas
  Canvas meldingsformulier.
 • Q&A
  We sluiten af met een vragenrondje.

Agenda 7 april 2020

 • Warm welkom​
 • Roadmap (en ook terugkijken)​
 • Toetsen op afstand​
 • Support & informatievoorziening ​
 • Q&A​