Eind Augustus – Demo: DLO Team Leren & Toetsen

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 juni en is niet meer actueel

Datum en tijd, eind augustus volgt!

Online Demo
DLO Team Leren en Toetsen  presenteert de resultaten van de afgelopen twee weken sprint.

Sprint?
Het team Leren en Toetsen werkt agile en bepaalt elke onderwijsperiode waar zij aan werkt. Elke twee weken prioriteert het team opnieuw de werkzaamheden zodat het de meest waardevolle punten oppakt. De uitkomst van twee weken hard werken wordt graag gedeeld met alle docenten, studenten, super-users, cursus coördinatoren en voor iedereen die het aangaat.

Agenda 23 juni 2020

 • Doorkijk naar periode E
  In een periode met, in zowel onderwijs als team Leren & Toetsen, minder bezetting werkt het team door aan nieuwe features. In het kort een doorkijkje naar de roadmap van periode E. Daarnaast ook een terugblik op de afgelopen periode.
 • Datamodel programmatisch toetsen
  We presenteren een praatplaat over programmatisch toetsen: wat voor relaties tussen leeruitkomsten, competenties en datapunten spelen een rol en om welke data gaat het daarbij? Dit willen we in kaart brengen zodat we kunnen gaan kijken naar welke eisen er aan tools moeten worden gesteld om programmatisch toetsen te faciliteren.
 • Vernieuwen plagiaatscanner
  Tijdens de vorige demo van de agenda gevallen, maar deze ronde een update over het vernieuwen van de plagiaatscanner. Ephorus wordt niet langer doorontwikkeld. Daarom voor de HU reden om de huidige plagiaatscanner te vervangen. Een overzicht van de te nemen stappen en bijbehorende planning wat betreft overstap naar de nieuwe plagiaatscanner.
 • Q&A
  We sluiten af met een vragenrondje.

Agenda 9 juni 2020

 • Tooling afstandsonderwijs
 • In de voorgaande demo was al aandacht voor tools die afstandsonderwijs faciliteren. De volgende stap wordt gezet door in een pilot aan de slag te gaan met Wooclap. Een korte rondleiding door de mogelijkheden van deze tool.
 • Canvas start studiejaar
  Het nieuwe studiejaar gaat weer bijna beginnen, waar moet je als ontwerper/Superuser aan denken om in Blok A met Canvas te starten.
 • Stand van zaken: proctoring
  Hoe zijn de eerste tests verlopen? Een update over de pilotfase van Proctorio.
 • Plagiaatscanner
  De huidige plagiaatscanner Ephorus is qua technologie verouderd en toe aan vernieuwing. De HU selecteert momenteel een nieuwe plagiaatscanner. Een toelichting over het proces en planning wat betreft vernieuwen plagiaatscanner.
 • Q&A
  We sluiten af met een vragenrondje.

Agenda 26 mei 2020

 • Afstandsonderwijs
  Irene van der Spoel werkt in periode D mee in Team Leren & Toetsen aan de ontwikkeling van afstandsonderwijs. Zij werkt aan een skilltree, met een overzicht van kennis en vaardigheden, waarin de professionalisering van docenten om digitale leermiddelen in te zetten, ter ondersteuning van het leerproces van studenten, in kaart is gebracht.
 • Tooling Afstandsonderwijs
  Nieuwe inzichten in de markt leiden tot een andere koers. Waar staan we en wat gaan we doen?
 • Proctoring
  Er wordt hard gewerkt om toezicht op afstand tijdens toetsing mogelijk te maken. Floris Zuidema vertel meer over de vorm van proctoring en licht toe hoe dit in de praktijk werkt.
 • Programmatisch toetsen
  In samenwerking tussen het toetsnetwerk van de HU, OO&S en DLO wordt er de laatste hand gelegd aan een handreiking over programmatisch toetsen. Hierbij trappen we af voor verdere facilitering van programmatisch toetsen bij de HU.
 • Q&A
  We sluiten af met een vragenrondje.

Agenda 12 mei 2020

 • Update afstandsonderwijs
  Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom afstandsonderwijs. We gaan de volgende fase in, we melden het laatste nieuws vanuit DLO.
 • Features in periode D
  Met de komst van een nieuwe onderwijsperiode is het Team Leren & Toetsen ook weer een nieuwe ontwikkelperiode ingegaan. Uiteraard hebben we de agenda omgegooid en meer gericht op onderwijs op afstand. We delen aan welke features het team de komende periode werkt.
 • Big Blue Button in Canvas
  De functionaliteiten van Big Blue Button in Canvas zijn uitgebreid. Hiermee is er een tool bijgekomen die videocontact mogelijke maakt. Hoe kan je BBB succesvol inzetten en wat zijn de verschillen met bijvoorbeeld MS Teams.
 • Stand van zaken Proctoring
  Zoals veel onderwijsinstellingen is ook de HU bezig met het verkennen van de mogelijkheden van proctoring. Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden en er lopen gesprekken met aanbieders. Aandachtspunten zijn hierbij uiteraard de vorm van proctoring en ethische aspecten die dit met zich meebrengt zoals privacy, gelijke behandeling en autonomie.
 • Gebruikersondersteuning Canvas
  Canvas meldingsformulier.
 • Q&A
  We sluiten af met een vragenrondje.

Agenda 7 april 2020

 • Warm welkom​
 • Roadmap (en ook terugkijken)​
 • Toetsen op afstand​
 • Support & informatievoorziening ​
 • Q&A​