Digitale Onderzoeksomgeving

Transcriptiediensten

Transcriberen van je audio- en video-opnames is altijd een tijdrovend proces. Door gebruik te maken van een transcriptiedienst kan het makkelijker en sneller! De HU heeft een paar hulpmiddelen bij het transcriberen van je audio- of videobestand naar tekst. De eerste keuze is ga je zelf transcriberen (met een hulpmiddel) of wil je het laten doen (via een betaalde dienst)?

Zelf transcriberen van audio- en videobestanden met F4 software

Voor het zelf uitwerken van je transcriptie, kun je gebruik maken van het programma F4. Groot voordeel is dat het transcriberen met behulp van F4 minder belastend is: er kan gewerkt worden met een voetpedaal en met duidelijke sneltoetsen (bijvoorbeeld voor het wisselen van sprekers, voor pauze of terug- en vooruit spoelen). Ook kan de spreeksnelheid aangepast worden, zodat je in jouw tempo mee kan typen. Verder werkt het programma met time-stamps en waarschuwt het je als je niet bent overgestapt op de volgende spreker. De voetpedalen zijn te leen via de HU Bibliotheek. Indien gewenst kun je je eigen oortjes of koptelefoon gebruiken.

(Je vindt het programma F4 in het Software Center. Let op! als je niet in een HU gebouw aanwezig bent, moet je eerst een VPN verbinding maken om het programma daar te vinden.)

Uitbesteden aan een transcriptie dienst

Aan het uitbesteden van transcriberen zitten kosten verbonden. Op dit moment hebben we inkoopafspraken met Amberscript en KERN. Met beide partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

  • Geautomatiseerd
  • Snel
  • Goedkoop (automatisch transcript voorlopig niet doorbelast)
  • Nabewerking is nodig
  • Vraag direct aan

 

Veel gestelde vragen

Ik wil de transcriptie uitbesteden. Wat zijn de afwegingen tussen geautomatiseerd of manueel?

Een automatisch gegenereerd transcript met Amberscript is goedkoper en sneller dan een manueel uitgewerkt transcript. In het automatische transcript kun je zelf de correcties aanbrengen. Het is wel verstandig om de getranscribeerde tekst altijd nog even na te lopen. De automatische transcriptie is niet in alle situaties even geschikt. De opnamekwaliteit van het bronbestand is bepalend voor het resultaat. Denk daarbij naast technische aspecten ook aan ‘storende’ factoren. Bijvoorbeeld sprekers die een regionaal accent hebben, veel door elkaar heen praten of dat er veel achtergrondgeluid is. In die gevallen is automatische transcriptie minder geschikt. In deze blog lees je meer over het belang van goede opnamekwaliteit en betere automatische transcriptie.

Voor het uitbesteden van een transcriptie aan een professionele transcribent, heett de HU een contract afgesloten met bureau KERN. Voordeel is dat je vrijwel zonder nabewerking direct verder kan. Wel moet je rekening houden met kosten en levertijd. Je hebt opties voor de uitwerking van het transcript, zoals woordelijke of letterlijke uitwerking. Vraag altijd vooraf een vrijblijvende offerte aan.

De Amberscript dienst is een pilot. Wat houdt dat in?

Amberscript levert middels AI (Artificial Intelligence) automatische speech-to-text transcriptie. Met de pilot willen we graag evalueren hoe dit jou helpt als onderzoeker. Gedurende dit pilotjaar worden er daarom geen kosten doorbelast naar jouw onderzoek. Wel zullen we je vragen om feedback. Of de dienst voldoet aan je verwachtingen en of je er ook gebruik van zou maken als de kosten worden doorbelast.

Ik wil gebruik maken van Amberscript. Hoe kan ik starten?

Medewerkers kunnen direct een account aanvragen voor de HU omgeving van Amberscript. Geef een schatting op van het aantal uur aan audio/videomateriaal dat je wil uploaden. Als je verzoek is verwerkt ontvang je een e-mail om je te registreren in de HU omgeving van AmberScript. Zodra je je account gevalideerd hebt, kan de beheerder je saldo opwaarderen.
Studenten kunnen alleen van deze dienst gebruik maken voor een HU onderzoek, gelieerd aan een lectoraat.

Let op! Amberscript biedt ook een individuele registratie via de eigen website. Gebruik deze mogelijkheid niet. Je moet dan zelf betalen voor de dienst. En je kan op hetzelfde e-mailadres slechts eenmaal geregistreerd staan.

Ik wil gebruik maken van de professionele transcribent van KERN. Hoe kan ik starten?

Vraag direct een offerte aan bij KERN. Volg de stappen zoals aangegeven in het formulier.

Mijn opnames bevatten persoonsgegevens. Hoe zit het met verwerkersovereenkomsten?

Met zowel Amberscript als KERN heeft de HU verwerkersovereenkomsten afgesloten. Je kunt dus opnames met (bijzondere) persoonsgegevens laten verwerken door deze gecontracteerde leveranciers.

Voor Amberscript geldt dat je zelf je mediabestanden en automatisch gegenereerd transcript na het bewerken verwijdert.

Bij uitbesteding aan KERN geldt ligt de verantwoordelijkheid voor verwijderen bij de leverancier. Nadat je het transcript gedownload hebt zal KERN zowel de mediabestanden als het transcript verwijderen.