Dit is je kans! Deel jouw idee om te innoveren in de digitale leeromgeving

Dit is je kans! Deel jouw idee om te innoveren in de digitale leeromgeving

Loop je al langer rond met ideeën (hoe groot of klein ook) om de digitale leeromgeving nog beter te kunnen maken? Dan hebben wij goed nieuws! De kwaliteitsmiddelen zijn nu ook beschikbaar om jouw ideeën te realiseren.

Vanaf september 2020 starten we met het programma DLO-kwaliteitsafspraken. Iedere student, docent, onderzoeker of medewerker kan dan een aanvraag indienen om zo het digitale onderwijs nog beter te maken*. Een team van experts beoordeelt de aanvraag en bij een positief advies gaan we zo snel mogelijk aan de slag, het liefst in de daarop volgende periode al. Zo maken we de digitale leeromgeving samen nog een stukje beter.

Het programma is een onderdeel van de HU kwaliteitsafspraken 2019-2024. Op hoofdlijnen omvatten deze kwaliteitsafspraken drie prioriteiten: Aanstellen meer docenten, HU Gemeenschapsvorming & Studentbetrokkenheid (HUGS) en Innovatie en experimenten DLO (DLO- Kwaliteitsafspraken).

Yvette Evers is programma-coördinator van de DLO-Kwaliteitsafspraken: “Het bedrag dat voor het DLO gedeelte van deze afspraken, zal voor DLO jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro zijn, waarmee we de innovatie en experimenten in het onderwijs kunnen uitwerken.” Het budget is beschikbaar voor het aanschaffen en inrichten van systemen als voor de docenten die ermee gaan innoveren.

De solide basis voor de digitale leeromgeving is reeds gelegd door het bestaande DLO programma. Deze basis zal blijven en hier vanuit hebben we de afgelopen tijd ook hoog kunnen inzetten om het afstandsonderwijs vorm te geven. Gaan we het dan nu weer veranderen? En wat is de nut en noodzaak de extra beschikbare middelen?

“De digitale inzet vraagt om blijvend up-to-date zijn in de basis en daarnaast innoveren in onderwijs en onderzoek. Het is belangrijk dat we dat ondersteunen met passende digitale middelen. We bieden straks de mogelijkheid dat iedere HU-er met een goed idee dat dit doel ondersteunt, een aanvraag kan indienen. Dus naast het al lopende reguliere DLO programma zetten we extra middelen in om het onderwijs te verbeteren. Concrete voorbeelden die naast de nieuwe ideeën zeker op het programma staan om doorontwikkeld te worden zijn ‘de leerplanner’ en ‘de stage-app’.” Vertelt Yvette.

* Natuurlijk zijn er een paar criteria. Zo moet je idee aansluiten binnen het ambitieplan, innovatief zijn en uitvoerbaar. Wil je meer weten over de aanvraagprocedure en de criteria, kijk op digitale HU.