Leeruitkomsten leidend bij alternatieve toetsen

De HU wil het onderwijs en de toetsen in tijden van Corona zo veel mogelijk online laten doorgaan. Om docenten en examencommissies hierbij te ondersteunen is er een richtlijn met een beslisboom ontwikkeld.

Verslagen en beroepsproducten kunnen meestal gewoon worden ingeleverd, assessments en mondelinge tentamens kunnen in veel gevallen via Teams worden afgenomen, maar er zijn ook toetsen die niet zonder meer door kunnen gaan.

In deze blog besteden we aandacht aan hoe je hiermee aan de slag kunt.

Aanpassen van de toetsvorm

Leidend bij de keuze die je maakt, zijn vanzelfsprekend de leeruitkomsten. Zijn deze wellicht op een andere manier te toetsen? Kun je een schriftelijke toets misschien mondeling afnemen? Of is een essay of een open-boek-tentamen passend bij de leeruitkomsten? In dat geval kun je in overleg met de examencommissie de toetsvorm aanpassen.

Er zijn echter ook toetsen waarbij de leeruitkomsten niet zomaar online te toetsen zijn. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheidstoetsen of practicumtoetsen. Als je handelingen op een patiënt moet demonstreren of moet werken met specialistische laboratoriumtechnieken, dan is dat lastig vanuit huis te realiseren.

Bekijk het toetsprogramma als geheel

Kom je er met een toets niet uit? Uitstellen is een mogelijkheid, maar alleen als het echt niet anders kan. Uitstellen ondermijnt de motivatie van de student, ze missen feedback en uitstellen leidt tot een verhoogde studielast. Voordat je die keus maakt, loont het de moeite om te kijken naar de plaats van de toets in het toetsprogramma.

Het toetsprogramma als geheel zorgt ervoor dat betrouwbare beslissingen kunnen worden genomen over studenten, dit doe je immers niet op basis van één enkele toets.

Hoe verhoudt deze toets zich tot andere toetsen? Is het een integrale toets op eindniveau of een toets die separaat bepaalde deelaspecten op een lager niveau toetst? Wat is de belangrijkste functie van de toets? Het stimuleren van het leerproces van de student of het controleren of kennis beheerst wordt?

High of low stake toets?

Van sommige toetsen hangt er meer af van dan van andere, bijvoorbeeld omdat ze onderdeel uitmaken van de afstudeerheid of omdat ze bepaalde cruciale kennis toetsen. Is er sprake van high of een low stake toets? Bij een low stake toets kun je er, in overleg met de examencommissie, voor kiezen om de toetsfunctie aan te passen. Je kunt in dat geval bijvoorbeeld een kennistoets online formatief afnemen. Op die manier houd je de leerfunctie van de toets voor de student in stand en voorkom je dat toetsen zich opstapelen.

Wil je meer weten over deze programmatische kijk op toetsen in tijden van online onderwijs en toetsen? Op woensdag 8 april om 15:30 uur geeft Liesbeth Baartman een masterclass over een programmatisch benadering van de toetsconversie. Wil je deelnemen? Log in via deze link.

We hebben de afgelopen veel mooie initiatieven van docenten voorbij zien komen. Op de HU-community online onderwijs op Teams worden deze gedeeld. Wil je een vraag stellen over een toets? Op deze community lezen de toetsexperts van TLN mee en zij kunnen je advies geven.