Pilot online proctoring

Pilot online proctoring

Direct na de keuze van een aanbieder voor online proctoring is afgelopen week gestart met het gebruik van de tooling. De eerste resultaten zijn positief met ook kritische geluiden.

Direct na de keuze voor Proctorio als aanbieder van online proctoring is een start gemaakt met het aanbieden van geproctorde toetsen. Tijdens 13 toetsen met ruim 1150 afnames is online proctoring ingezet. Om inzicht te krijgen in de ervaringen van studenten voor, tijdens en na het maken van de geproctorde toets is gevraagd een enquête in te vullen. 142 studenten hebben hier gehoor aan gegeven en daaruit komt een kritisch en positief beeld naar voren.

Oefentoets en prechecks
Voor de meeste studenten die in de eerste week hun toets hebben gemaakt in combinatie met online proctoring stond een oefentoets klaar. Hierdoor was de student in staat zijn systeem en de manier van toetsen te testen en ontdekken.

Het percentage studenten dat de toets thuis heeft gemaakt en afgerond is vergelijkbaar met de opkomstcijfers tijdens toetsen in toetszalen. Veel studenten geven aan dat zij nog wel een of meer problemen hebben ondervonden, maar nagenoeg alle studenten slagen erin om tot een goed einde te komen. Wanneer een student toch technische problemen ondervindt dan is dat vooral bij het opstarten van de tool tijdens de prechecks. Hierin controleert het systeem of het device een werkende webcam en microfoon heeft en daarmee geschikt is voor online proctoring. Wanneer dit niet het geval is dan is er direct support beschikbaar via chat om te helpen deze problemen op te lossen.

Studenten waarderen de wijze van afname met een voldoende. Een ruime voldoende is er voor de documentatie die de student helpt bij het gebruik van de tool en routes naar eventuele hulp. Zoals uit de enquête blijkt zijn er ook bedenkingen  bij deze wijze van toetsing en dan vooral de privacyaspecten van online proctoring. Ook zijn er vragen over de werking van de techniek en mogelijke onterechte aanmerking fraude.

De periode van communiceren en informeren en daarmee de mogelijkheid van een eventueel bezwaar was gezien de korte termijn van kennisgeving beperkt. Voor studenten met bedenkingen, bezwaren of het gebrek aan de juiste voorzieningen is een procedure ingericht. Tijdens de pilotperiode is een passende oplossing gevonden voor de gevallen die zich via de daarvoor ingerichte kanalen hebben gemeld. Meer over deze voorziening (en informatie rondom privacy) is te vinden op DigitaleHU  waar een overzichtspagina is ingericht met daarop documentatie over online proctoring. Daarbij is er ook een uitgebreid overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen te vinden wat de komende weken verder wordt aangevuld.

Laatste optie
Na deze pilotperiode wordt in de komende weken proctoring meer ingezet om studievoortgang mogelijk te maken. Online proctoring blijft het laatste alternatief voor kennistoetsen waarvan het niet mogelijk is deze in een andere toetsvorm af te nemen.

Webinar proctoring
Het spreekuur online toetsen op 11 juni 11.30 is ingericht als webinar voor geïnteresseerde docenten en gaat volledig over online proctoring. Er wordt ingegaan op de functionaliteiten van Proctorio.