Plagiaat update: zomer 2020 een nieuwe scanner
© Photo by Annie Spratt on Unsplash

Plagiaat update: zomer 2020 een nieuwe scanner

In april heeft een klein team gewerkt aan het selecteren van een nieuwe plagiaat scanner voor de HU. Dit hebben we gedaan met een minicompetitie. Lees daar meer over in een eerder bericht.

Procedure

Samenstelling van het team

 • Leden van het College van Examencommissies HU
 • Functioneel beheerders toetssystemen
 • DLO experts
 • Inkoop experts

Verloop minicompetitie

Surf heeft op basis van criteria opgesteld door 33 hogescholen en universiteiten een aanbesteding gehouden. Daaruit zijn vier geschikte partijen gekozen. De HU heeft op basis van een vastgesteld format van Surf haar eigen prioriteiten gegeven aan wensen en eisen die wij hebben voor een plagiaatscan. Op basis van onze wensen komt de beste partij voor de HU uit de bus rollen.

Hoe weten we dat we de beste partij krijgen?

De eerste selectie van Surf heeft ervoor gezorgd dat er betrouwbare partners gekozen worden. Via het contract van Surf krijgen we niet alleen financieel een goede deal, maar zijn er naast aan een goede werking ook hoge eisen aan privacy en security gesteld.

Onze eigen selectie zorgt ervoor dat vanuit de beste marktpartijen we een partij krijgen die het beste aansluit bij de omgeving van de HU.

Het is en blijft een aanbesteding en daarmee “proof is eating the pudding”. Gezien onze ervaringen afgelopen jaren met aanbestedingen waar onder andere Canvas en TestVision uit zijn gekomen, is de verwachting dat we nu ook een goede partij selecteren.

Waarom ook al weer een nieuwe scanner?

De HU heeft, net als vele andere hogescholen, vele jaren gebruik gemaakt van Ephorus. De leverancier heeft al enkele jaren geleden aangegeven dat dit product “end-of-life” is. Dit betekent dat de technologie waarop het product gemaakt is, toe is aan vernieuwing. Technisch kan je kiezen voor updates, maar soms het is het tijd om van technologie te veranderen. Dit heeft de leverancier dan ook gedaan en heeft nieuwe plagiaatsoftware ontwikkeld.

Dit betekent dat we dit jaar echt afscheid nemen van onze vertrouwde Ephorus en een nieuwe plagiaatscan moeten gaan leren kennen.

Vervolg stappen

De verwachting is dat we in de zomer de migratie hebben voltooid en met het de start van het nieuwe studiejaar allemaal werken met de nieuwe plagiaatscanner. De volgende stappen gaan we doorlopen:

1. Contract ondertekenen

Als het contract getekend is, gaan we bekend maken welk product de competitie gewonnen heeft.

2. Technische integratie systemen

De nieuwe plagiaatscanner wordt gekoppeld aan:

 • OnStage
 • GradeWork
 • Canvas
  • Voor formatieve toetsing
  • Voor programmatisch toetsen

3. Migratie database

Voor zover mogelijk wordt onze opgebouwde database in Ephorus  overgezet (en er wordt nog onderzocht of TurnItIn database ook over kan) naar de nieuwe plagiaatscanner. Daarmee worden alle nieuwe bestanden ook gecontroleerd op de eerder ingeleverde bestanden.

4. Functionele configuratie

Het systeem moet ingericht worden. Bijvoorbeeld welke bronnen er vergeleken mogen worden en welke toetsen in een landelijke database gedeeld mogen worden.

5. Adoptie van het systeem

Een nieuw systeem vraagt zowel kennis van de knoppen als van de procesgang. Documentatie, FAQ (in de kennisbank), training en support.

6. Uitfasering en uitzetten Ephorus

Niet onbelangrijk is ook goed afscheid nemen van een systeem. Zorgen dat de HU data archiveert of vernietigt en het contract opgezegd wordt.

7. Evaluatie nieuwe scanner

De nieuwe scanner zal even wennen zijn, maar het moet wel een goed hulpmiddel zijn. Daarom gaan we gedurende een jaar goed onderzoeken of de nieuwe plagiaatscanner voldoet of dat onze wensen en eisen toch anders zijn.

Op basis van de evaluatie gaan we gesprekken met de leverancier aan voor mogelijke aanpassingen of kunnen we zelfs overwegen om een nieuwe aanbesteding te starten.