To do: aanmelden voor de training van GradeWork

To do: aanmelden voor de training van GradeWork

In dit nieuwe studiejaar gaan we naast Canvas ook met een groot aantal opleidingen in Periode A over op GradeWork. GradeWork is het summatieve producttoets systeem voor in te leveren opdrachten zoals Word bestanden, PowerPoints, PDFs en video’s. Veel opleidingen gebruiken NU nog de inleverbieb in SharePoint, die 1 februari uit gaat. Dit betekent dat iedereen die momenteel nog werk laat inleveren via deze inleverbieb uiterlijk Periode C over moet zijn op GradeWork. Of nog specifieker de herkansingen van periode B kunnen al niet meer in de SharePoint inleverbieb.

Gelukkig zijn met alle opleidingen afspraken gemaakt of worden zeer binnenkort afspraken gemaakt wanneer zij over willen gaan. Om te zorgen dat iedereen GradeWork op tijd heeft ingericht en de rollen juist zijn aangemaakt, hebben we een groot aantal support momenten gereserveerd. Zo kan iedereen op zijn of haar moment kennis nemen van GradeWork. We onderscheiden twee belangrijke rollen: de toets coördinator, die wat meer moet kunnen en weten heeft een training van 4 uur, daarvoor is een werksessie ingericht. En voor alle docenten die gaan werken met GradeWork is een basistraining van 1 uur voldoende en kunnen zowel klassikaal als met een e-learning de nodige kennis opdoen.

Meld je aan voor het proeflokaal of een werksessie
De basistraining genaamd Proeflokaal is bedoeld als eerste kennismaking, geschikt voor een ieder die met GradeWork aan de slag gaat. Naast het proeflokaal bieden we ook werksessies aan. Tijdens een werksessie ga je daadwerkelijk digitale beoordelingsformulieren en toetsdefinities opstellen, examinatoren koppelen en mijlpaaldata instellen; kortom het voorbereidende werk verrichten op de toetsperiode voor jouw opleiding/instituut.

Mocht je je nog niet hebben aangemeld voor de basistraining of werksessie doe dit dan snel!
Meld je aan op: https://husite.nl/digitalehu2/calendar_item/gradework-proeflokaal/
Vraag toegang tot de e-learning via helpdesk@hu.nl

Tot in het proeflokaal of de werksessie!