Toetsen Periode C: het nieuwe centrale toetsen

Toetsen Periode C: het nieuwe centrale toetsen

Vanaf periode C is proctoring (kennistoetsen afnemen vanuit het huis van de student) geen optie meer. Daarmee staan we voor de uitdaging om onze studenten zo goed mogelijk hun studiepad te laten vervolgen. De uitdaging daarin is het aantal toetsen dat we traditiegetrouw afnemen in week 9 en 10 van de onderwijsperiodes. Ook week 7 en 8 zijn afgelopen jaar populairder geworden. We zien dit terug in de toetsen die centraal worden afgenomen.

 

Beslisboom geüpdatet

De beslisboom is geüpdatet omdat proctoring vanaf periode C geen ‘last resort’ optie meer is. De afnamevormen op de HU zijn hierin meegenomen. Daarbij is ook een Stappenplan opgenomen hoe de toetsprogramma’s aangepast kunnen worden. Dit advies wordt geboden omdat een aantal quick wins reeds gevonden zijn en de verdere oplossingen gevonden kunnen worden in het integreren van leeruitkomsten.

Het nieuwe centrale toetsen

Door de Corona maatregelen zijn het aantal toetsplekken op de HU beperkt. Zo zijn er slechts 150 digitale toetsplekken, waar we anders zo’n 450 digitale toetsafnames simultaan kunnen faciliteren. Voor de papieren toetsafnames reken we in de grote theorielokalen met max. 9 studenten zodat de 1,5m inclusief surveillant gewaarborgd kan worden.

Maar er is goed nieuws. We kunnen vanaf periode C opschalen met digitale toetsafnames. We noemen deze afname vorm: het nieuwe centrale toetsen.

De opleidingen stemmen samen met de accountmanager onderwijslogistiek af welke toetsen op deze manier afgenomen zullen worden. Ook is momenteel een nieuw reglement in de maak om deze toetsvorm passend te ondersteunen.

Vanzelfsprekend zijn er voor studenten die geen (geschikte) laptop ter beschikking hebben een laptop van de HU beschikbaar worden gesteld.

Meer informatie over deze afnamevorm volgt snel.