“Waar vind ik mijn Teams meeting?”

“Waar vind ik mijn Teams meeting?”

Gelukkig zien we weer studenten in de gebouwen, maar de meeste lessen moeten zij volgen vanuit huis. Voor de synchrone contactmomenten gebruiken we bij de HU MS Teams (en sommige collega’s Big Blue Button).

Ontwikkelingen

Gelukkig zet Microsoft ook flink in op Teams en worden de functionaliteiten steeds beter. Zo wordt nu de 7×7-functie uitgerold waarbij maar liefst 49 mensen tegelijk in beeld kunnen komen. We verwachten dat wij in de komende twee maanden aan de beurt zijn. Ook “aan de achterkant ” wordt door  Microsoft gewerkt, onder andere om de performance te verbeteren. Aan de voorkant leidt dat tot betere beeld- en geluidskwaliteit.

Daarnaast besteedde de HU zelf het laatste half jaar, veel extra tijd aan MS Teams en de komende maanden gaan we daar nog mee door. Zo kunnen externen ook deel gaan nemen aan (nieuwe) Teams, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor samenwerkingen buiten de HU en praktijkgericht onderwijs. 

In de nieuwe blend van het onderwijs, waarbij de verwachting is dat na de coronaperiode sommige (online) werkvormen van toegevoegde waarde zullen blijven, zetten we in op verdere integratie van MS Teams, bijvoorbeeld in het rooster. 

Verwacht: Teams in het rooster

Een veelgestelde vraag van studenten, maar ook docenten, is: “Waar is mijn online les?” Voor studenten is het niet altijd duidelijk hoe ze bij hun online bijeenkomst moeten komen. Daarom wordt met leveranciers onderzocht of de link naar de desbetreffende meeting in MS Teams in het rooster kan komen. Bij keuze voor een online (reeks) bijeenkomsten in het roosterproces kan de link dan gegenereerd worden en daarmee automatisch in het rooster van de student komen. De student vindt zijn online bijeenkomst vervolgens gewoon in myHU

PRAKTISCHE TUSSENOPLOSSING 

Het vraagt nog wat techniek, goed testwerk en procesinrichting, dus voor periode B (in verband met de deadline voor roosterpublicatie) is de bovengenoemde oplossing nog niet beschikbaar. Daarom adviseren we om ook voor de cursussen van periode B in Canvas de links naar de MS Teams-meetings te plaatsen. Zie het voorbeeld hieronder.

Bijvoorbeeld op de startpagina van een cursus, in een tabel:

 

Voorbeeld van een dergelijke tabel (kan natuurlijk ook nog per klas/groep):

Screenshot_2020-09-01 Course Information Management Accounting(3)

Voordat je MS Teams-links gaat aanmaken, heb je een keuze te maken: gaan de studenten online samenwerken en heb je echt een hele MS Teams-teamomgeving nodig of wil je alleen online ontmoeten en is alleen een videobijeenkomst (waarbij ook een chat- en fileskanaal zit) voldoende?

Ms Teams vs Ms Teams meeting

Spreek binnen de opleiding af welke vorm en structuur jullie toepassen in MS Teams, zodat de student een eenduidige en logische ervaring heeft. 

Meer nieuws over de MS Teams-links in het rooster worden over twee maanden verwacht. Volg de ontwikkeling bij de review sessies van Team Experience (AppDev), vraag het na bij de accountmanager onderwijslogisitiek en lees het hier op digitale.HU