17 VN-doelen

17. Partnerschappen voor de doelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to-do lijst voor mensen en de planeet, en een blauwdruk voor succes. We zullen ook een nieuw mondiaal partnerschap nodig hebben. We hebben actie nodig van iedereen, overal. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn onze gids.

HU e-cars voor 100% schone energie

Op de fiets naar werk is een fantastische manier om duurzaam te doen. Helaas kunnen dienstreizen dit soms moeilijker maken. Daarom heeft de HU zes elektrische deelauto’s zodat jij je dienstreizen lekker met een elektrische auto kunt doen. Deze worden bovendien opgeladen door zonnepalen op de daken van de gebouwen op het Utrecht Science Park! Zo kun jij gemakkelijk, duurzaam én comfortabel naar je bestemming rijden. Het reserveren en openen van de auto’s gaat gemakkelijk met een app, zodat je snel weg kunt zijn.

Contactpersoon
Sandra Valenbreder, sandra.valenbreder@hu.nl

Urban Energy

Het Lectorenplatform is een initiatief van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, gevestigd in Hogeschool Utrecht. Het wil kennisvalorisatie ten behoeve van het bedrijfsleven meer gestalte geven. Binnen het thema ‘Urban Energy’ (energie in de gebouwde omgeving) wil het een brug vormen van praktijkgericht en maatschappelijk gericht onderzoek naar het bedrijfsleven. Daarbij werken de lectoraten samen met elkaar en met bedrijven aan projecten. Verworven kennis vloeit terug in het bedrijfsleven en het onderwijs. Jaarlijks organiseert het Lectorenplatform de Transition Zero Award – een studentenchallenge rondom de energietransitie in steden.

Contactpersoon
Erlijn Eweg, erlijn.eweg@hu.nl

SAUNAC

Het internationale project Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities (SAUNAC) is een samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen, waaronder de HU, bedrijven en overheidsinstanties uit verschillende landen, met als doel om het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van oplossingen te versnellen voor duurzaamheidsvraagstukken die spelen in Aziatische steden door samenwerking te bevorderen tussen Vietnamese en Europese hoger onderwijsinstellingen.

Op dit moment woont 45% van de bevolking in steden en dat percentage groeit snel. Dat heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven. De Vietnamese overheid heeft zich ten doel gesteld om onder andere uitlaatgassen terug te brengen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen. SAUNAC helpt partnerinstellingen in Vietnam hierbij.

Contactpersoon
Martijn Rietbergen, martijn.rietbergen@hu.nl

DURF

Jongeren stimuleren om hun passie om te zetten in activiteiten voor de gemeenschap – dat is de basis van project DURF. In de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern wonen zo’n 12.000 jongeren voor wie er weinig te doen is in de wijk. Om deze jongeren te inspireren en prikkelen om hun talenten te ontwikkelen gaan ze, samen met project DURF!, hun krachten bundelen voor gave evenementen en activiteiten. Zo moedigen we hen aan om hun stem te vinden en zelf initiatief te nemen. Door op jonge leeftijd deel te nemen aan de participatiesamenleving zorgen we ervoor dat deze jongeren zien dat ze de toekomst in eigen handen hebben. DURF! te doen.

Contactpersoon
Edwin Nieman, edwin.nieman@hu.nl

HUB-Lab

In de HU Bibliotheek vind je ook iets heel anders dan boeken: het HUB-Lab. In dit lab vind je allerlei innovatieve technologieën die aansluiten op nieuwe manieren van leren. Als student en docent kun je hier terecht voor inspiratie en informatie, maar je kunt ook zelf aan de slag met allerlei fysieke én digitale tools!

Contactpersoon
Bianca Pannekoek, bianca.pannekoek@hu.nl

Electric Mondriaan

Energie opwekken met een glas-in-loodraam? Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht ontwierpen samen de Electric Mondriaan: een raam met ruitjes voorzien van luminescerend materiaal dat de kleuren omzet in licht. De energie wordt opgeslagen in een powerbank, waardoor de stroom op elk moment gebruikt kan worden. Een duurzaam en stijlvol alternatief voor de saaie zwarte zonnepanelen dus!

Contactpersonen
Marcel de Reeder, marcel.dereeder@hu.nl
Wilko Planje, wilko.planje@hu.nl

Creative Producers

Dat we de verwarming niet al te hard aan moeten zetten weet inmiddels iedereen. Maar hoe kunnen we onze woningen zonder aardgas gaan verwarmen? Er zijn een heleboel technologieën beschikbaar, maar het blijkt moeilijk te zijn om bewoners en gebruikers hier gebruik van te laten maken. Dit Kennis Innovatie Mapping (KIEM) project probeert, door middel van creatieve bedrijven met hun ontwerpende en gebruikersgerichte aanpak, gebruikers mee te nemen in het energietransitie traject. Dit wordt gedaan door een uniek team van Creative Producers (de sociaal/ maatschappelijke ontwikkelroute) en Innovatiecoaches (de technisch/ economische ontwikkelroute). Beide routes worden gelijktijdig gevolgd en met elkaar verbonden om tot een goed resultaat te komen. Kijk voor meer informatie op de site Sustainable Cities.

Contactpersoon
Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, smartsustainablecities@hu.nl

Fieldlab 3DMedical

Hogeschool Utrecht werkt samen met de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Stichting Protospace om bij te dragen aan innovatie binnen de zorgsector. Dit naar aanleiding van een operatie in het UMC, waarbij een 3D-geprint implantaat in de schedel van een patiënt werd geplaatst. Vanuit dergelijke projecten draagt het Institute of Engineering and Design bij aan Publiek-Private-Samenwerkingen om maatschappelijke vraagstukken (in de stedelijke omgeving) op te lossen.

Contactpersoon
Patrick van Veenendaal, patrick.vanveenendaal@hu.nl

Helende Ziekenhuisomgevingen (HEZO)

Mensen worden sneller beter in een healing environment. Centraal staat dus het creëren van een omgeving waar patiënten, familie en bezoekers zich op hun gemak voelen én waar zorgprofessionals hun werk zo goed en prettig mogelijk kunnen uitvoeren. Het Healing Environment-concept (HE-concept) is breed toe te passen. Onderzocht werd hoe ziekenhuisgebouwen van uniform en gestandaardiseerd in een helende omgeving kunnen veranderen. Het Meander Medisch Centrum diende als proeftuin en er werd samengewerkt met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het MKB wilde bekend raken met het HE-concept, zodat het vraaggericht producten kan gaan ontwikkelen en/of inzetten.

Contactpersoon
Helianthe Kort, helianthe.kort@hu.nl