17 VN-doelen

3. Gezondheid en welzijn

3 Gezondheid en welzijn

“Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling”, stellen de Verenigde Naties. Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud.

Fieldlab 3DMedical

Hogeschool Utrecht (HU) werkt samen met de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Stichting Protospace om bij te dragen aan innovatie binnen de zorgsector. Dit naar aanleiding van een operatie in het UMC, waarbij een 3D-geprint implantaat in de schedel van een patiënt werd geplaatst.

Vanuit dergelijke projecten draagt het Institute of Engineering and Design bij aan Publiek-Private-Samenwerkingen om maatschappelijke vraagstukken (in de stedelijke omgeving) op te lossen.

Contactpersoon
Naam: Patrick van Veenendaal. E-mail: patrick.vanveenendaal@hu.nl

HU Teamcoaches

Met plezier naar je werk gaan, dat wil toch iedereen? Een goed teamsfeer is daarbij essentieel. Gelukkig hebben we bij de HU de teamcoaches: 20 coaches die met veel plezier HU-teams helpen op basis van hun ontwikkelvraag. Of het nu gaat om beter samenwerken, goed feedback kunnen geven of welke rol de leidinggevende speelt in verantwoordelijkheden verdelen binnen het team: de coaches helpen. Het resultaat? Een beter bewustzijn van het belang van ieders bijdrage aan constructieve onderlinge relaties. En misschien nog wel belangrijker: meestal levert het ook nog eens meer werkplezier en goede innovatieve ideeën op! Zodat iedereen op maandag met plezier naar z’n werk gaat.

Contactpersoon
Naam: Frédérique van der Laan. E-mail: frederique.vanderlaan@hu.nl

Vitaliteit

Zit jij goed in je vel? Wat geeft jou energie? Belangrijke vragen waarvan wij vinden dat iedereen ze moet blijven stellen. De HU heeft een breed programma op het gebied van vitaliteit, om werknemers uit te nodigen om vitaal te worden én te blijven. Niet alleen op het gebied van fysieke gezondheid, maar ook mentaal! Zo kunnen medewerkers via het ontwikkelportaal en loopbaanportaal trainingen, workshops en nog veel meer bijwonen. Daarnaast is er elk jaar en Vitaliteitsdag met sessies op het gebied van bijvoorbeeld Mindfulness, stoppen met roken, werk-gezinsbalans en nog veel meer. Zo hopen wij al onze medewerkers te inspireren en aan te moedigen om vitaal te blijven.

Contactpersoon
Naam: Franka Dammerman. E-mail: franka.dammerman@hu.nl

Gezonde Peutermonden

Goede mondzorg moet vroeg beginnen. Tandbederf is wereldwijd de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Het lectoraat Innovaties in de Preventieve zorg en Financieel-economische advisering van innovaties van Hogeschool Utrecht startte daarom, begin 2017, een groot samenwerkingsproject. Het project, Gezonde Peutermonden, werd tijdens de Landelijke Dag voor de Preventie assistent uitgeroepen tot Preventieproject van het jaar 2018. Inmiddels is de inclusiefase afgerond (400 kinderen geïncludeerd) en is de tussenmeting (op 2-jarige leeftijd) gestart. Binnen het project worden zogenoemde mondzorgcoaches ingezet op consultatiebureaus. Zij adviseren en begeleiden ouders in het aanleren van gezond mondzorggedrag en gezonde voeding. Toegang tot de mondzorg wordt hiermee makkelijker, vooral voor de groepen die dit het hardst nodig hebben. Lees op de HU-site Onderzoek meer.

Contactpersoon
Naam: Peggy van Spreuwel. E-mail: peggy.vanspreuwel@hu.nl

CareTechLab

Technologie is overal, van je smartphone tot je e-bike. Ook in de zorg speelt technologie een belangrijke rol, en onderzoek op dit gebied is cruciaal voor de ontwikkeling van het veld. Het CareTechLab is een demonstratieruimte waar aandacht wordt besteed aan allerlei technologische innovaties binnen de gezondheidszorg. Zo kunnen studenten, docenten en andere belangstellenden kennis maken met bijvoorbeeld ZORA de zorgrobot. Andere innovaties die aanwezig zijn, zijn de Interactive Modular Tiles, die een andere manier van bewegen of revalideren mogelijk maken, en de Google Glass die gebruikt wordt om expertise op afstand te realiseren.

Het CareTechLab is een belangrijk middel om innovatie in de zorg te stimuleren, wat hard nodig is om de kwaliteit van zorg in de komende jaren te kunnen behouden.

Contactpersoon
Naam: Chantal Huisman. E-mail: chantal.huisman@hu.nl

Helende Ziekenhuisomgevingen (HEZO)

Mensen worden sneller beter in een healing environment. Centraal staat dus het creëren van een omgeving waar patiënten, familie en bezoekers zich op hun gemak voelen én waar zorgprofessionals hun werk zo goed en prettig mogelijk kunnen uitvoeren. Het Healing Environment-concept (HE-concept) is breed toe te passen. Onderzocht werd hoe ziekenhuisgebouwen van uniform en gestandaardiseerd in een helende omgeving kunnen veranderen. Het Meander Medisch Centrum diende als proeftuin en er werd samengewerkt met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het MKB wilde bekend raken met het HE-concept, zodat het vraaggericht producten kan gaan ontwikkelen en/of inzetten.

Contactpersoon
Naam: Helianthe Kort. E -mail: helianthe.kort@hu.nl