17 VN-doelen

9. Innovatie en duurzame infrastructuur

Bij infrastructuur moeten we denken aan transport, wegen, irrigatie, energie en informatie- en communicatie- technologie. Om verbeteringen aan te brengen in onderwijs, gezondheidszorg of het drinkwater, is infrastructuur noodzakelijk.

Werkspoorkwartier

Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ richt zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier. Dit terrein moet een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht worden waar ruimte is voor creatieve, circulaire maakbedrijven. Concreet betekent dit meer oppervlak aan bedrijfslocaties en werkgelegenheidsgroei. Daarmee komt een groot netwerk en brede kennis en expertise beschikbaar voor het project. Kijk voor meer informatie op Smart Sustainable Cities.

Contactpersoon
Evert-Jan Velzing, evert-jan.velzing@hu.nl

Sporen naar de Toekomst

Spoorbeheerder ProRail heeft jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden afgedankte rails (spoorstaven). ProRail wil naar een meer circulaire toepassing. Alternatieven waarbij spoorstaven hoogwaardig hergebruikt worden zijn nodig! Dankzij de uitstekende materiaaleigenschappen zijn afgedankte spoorstaven vermoedelijk goed bruikbaar als constructief element in gebouwen of infrastructurele objecten. In dit project onderzoeken studenten van Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

welke kansen dit biedt. Met dit voorstel wordt onderzocht welke constructieve en materiaal-technische aspecten relevant zijn bij het gebruik van spoorstaven als constructiemateriaal. Mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik van spoorstaven worden gegenereerd. Er wordt een constructief ontwerp voor een demontabele modulaire voetgangersbrug gemaakt.

Contactpersoon
Nadia Verdeyen, nadia.verdeyen@hu.nl

Duurzame Utrecht Science Park

Het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities zet zich in voor de realisatie van een duurzaam Utrecht Science Park die zich profileert op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is het Centre opdrachtgever van een zogenoemd Quest studentenproject ‘Green Campus’. In dit project werken studenten technische bedrijfskunde aan concepten die de verduurzaming van hun eigen campus dichterbij brengen. De studenten doen onderzoek naar de mogelijkheden voor Utrecht Science Park om zich te profileren door in aanmerking te komen voor een International Sustainable Campus Excellence Award van ISCN, een platform voor die locaties die een voortrekkersrol laten zien op gebied van creativiteit, effectiviteit en goede prestatie eigenschappen van hun campus.

Contactpersoon
Erlijn Eweg, erlijn.eweg@hu.nl

Helende Ziekenhuisomgevingen (HEZO)

Mensen worden sneller beter in een healing environment. Centraal staat dus het creëren van een omgeving waar patiënten, familie en bezoekers zich op hun gemak voelen én waar zorgprofessionals hun werk zo goed en prettig mogelijk kunnen uitvoeren. Het Healing Environment-concept (HE-concept) is breed toe te passen. Onderzocht werd hoe ziekenhuisgebouwen van uniform en gestandaardiseerd in een helende omgeving kunnen veranderen. Het Meander Medisch Centrum diende als proeftuin en er werd samengewerkt met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het MKB wilde bekend raken met het HE-concept, zodat het vraaggericht producten kan gaan ontwikkelen en/of inzetten.

Contactpersoon
Helianthe Kort, helianthe.kort@hu.nl

HUB-Lab

In de HU Bibliotheek vind je ook iets heel anders dan boeken: het HUB-Lab. In dit lab vind je allerlei innovatieve technologieën die aansluiten op nieuwe manieren van leren. Als student en docent kun je hier terecht voor inspiratie en informatie, maar je kunt ook zelf aan de slag met allerlei fysieke én digitale tools!

Contactpersoon
Bianca Pannekoek, bianca.pannekoek@hu.nl

Electric Mondriaan

Energie opwekken met een glas-in-loodraam? Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht ontwierpen samen de Electric Mondriaan: een raam met ruitjes voorzien van luminescerend materiaal dat de kleuren omzet in licht. De energie wordt opgeslagen in een powerbank, waardoor de stroom op elk moment gebruikt kan worden. Een duurzaam en stijlvol alternatief voor de saaie zwarte zonnepanelen dus!

Contactpersonen
Marcel de Reeder, marcel.dereeder@hu.nl
Wilko Planje, wilko.planje@hu.nl

Fieldlab 3DMedical

Hogeschool Utrecht (HU) werkt samen met de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Stichting Protospace om bij te dragen aan innovatie binnen de zorgsector. Dit naar aanleiding van een operatie in het UMC, waarbij een 3D-geprint implantaat in de schedel van een patiënt werd geplaatst.

Vanuit dergelijke projecten draagt het Institute of Engineering and Design bij aan Publiek-Private-Samenwerkingen om maatschappelijke vraagstukken (in de stedelijke omgeving) op te lossen.

Contactpersoon
Patrick van Veenendaal, patrick.vanveenendaal@hu.nl

Intelligent beton

Het draadloze netwerk van de Hogeschool Utrecht is een modern wireless netwerk met de nieuwste techniek. Met behulp van een extra tool kan de software een zogenaamde “driehoeksmeting” maken om de locatie van IP devices te bepalen. Deze gegevens kunnen samen met andere gegevens verzameling(en) een schat aan informatie ontsluiten over hoe de gebouwen van HU gebruikt worden.

Met de gegevens van realtime bezetting van gebouwen en werkelijk gebruik. is het mogelijk acties in te zetten om dit te verbeteren. Op deze manier kunnen de gebouwen efficiënter gebruikt worden.

Contactpersoon
Gerard Verwoolde, gerard.verwoolde@hu.nl

CareTechLab

Technologie is overal, van je smartphone tot je e-bike. Ook in de zorg speelt technologie een belangrijke rol, en onderzoek op dit gebied is cruciaal voor de ontwikkeling van het veld. Het CareTechLab is een demonstratieruimte waar aandacht wordt besteed aan allerlei technologische innovaties binnen de gezondheidszorg. Zo kunnen studenten, docenten en andere belangstellenden kennis maken met bijvoorbeeld ZORA de zorgrobot. Andere innovaties die aanwezig zijn, zijn de Interactive Modular Tiles, die een andere manier van bewegen of revalideren mogelijk maken, en de Google Glass die gebruikt wordt om expertise op afstand te realiseren.

Het CareTechLab is een belangrijk middel om innovatie in de zorg te stimuleren, wat hard nodig is om de kwaliteit van zorg in de komende jaren te kunnen behouden.

Contactpersoon
Chantal Huisman, chantal.huisman@hu.nl

HU e-cars voor 100% schone energie

Op de fiets naar werk is een fantastische manier om duurzaam te doen. Helaas kunnen dienstreizen dit soms moeilijker maken. Daarom heeft de HU zes elektrische deelauto’s zodat jij je dienstreizen lekker met een elektrische auto kunt doen. Deze worden bovendien opgeladen door zonnepalen op de daken van de gebouwen op het Utrecht Science Park! Zo kun jij gemakkelijk, duurzaam én comfortabel naar je bestemming rijden. Het reserveren en openen van de auto’s gaat gemakkelijk met een app, zodat je snel weg kunt zijn.

Contactpersoon
Sandra Valenbreder, sandra.valenbreder@hu.nl