Miscancell

Miscancell, maximale waarde uit Miscanthus

Op continue basis wordt er door studenten van HU gewerkt aan het bioraffinageconcept van Miscancell. Zij houden zich specifiek bezig met de winning van Xylose uit het olifantsgras. Momenteel is het zuiveren van deze productstroom onderdeel van het project, dat wordt uitgevoerd door drie VC6-CT studenten. Verder is het uitwerken van het analyseprotocol een belangrijk opleverpunt.

Miscancell ontwikkelt een bioraffinageproces waarbij uit een enkel gewas, in één proces vier productgroepen worden geproduceerd. Deze kunnen worden ingezet als industriële grondstoffen voor diverse toepassingen. De grondstof voor het process is olifantsgras, een gewas dat bekend staat door het vermogen om per oppervlakte-eenheid een grote hoeveelheid CO₂ om te zetten in biomassa. Daarbij gaat het tevens goed om met de bodem en is het zelfs in staat om arme grond te verrijken.

Olifantsgras legt jaarlijks per hectare (bron, teelt Miscancell te Zevenaar) minimaal 27 ton CO₂ vast in biomassa. Door deze biomassa om te zetten in circulaire grondstoffen ontstaat een situatie waarin deze activiteiten CO₂ verlagend werken. Tel daarbij op dat het eenmalig aangeplant wordt, waarna het jaarlijks te oogsten is tot ca. 25 jaar, zonder de noodzaak van bemesting.

Contact

Naam: Hermen Bollemaat
Mail: hermen.bollemaat@hu.nl