22 mrt – Veerkracht in tijden van ecologische crisis

22 mrt – Veerkracht in tijden van ecologische crisis

Veerkracht in tijden van ecologische crisis – een bijeenkomst op basis van het werk dat weer verbindt.

Wil je ook graag meer aandacht geven aan onze relatie tot de natuur en het milieu?

De Amerikaanse Joanna Macy, wetenschapper en boeddhist, is een pionier die met haar inzicht en methodes al veel mensen heeft gesterkt en aangezet tot zinvolle bijdragen. Klein of groot maakt daarbij niet uit, het gaat erom de moed te (her-)vinden vanuit het inzicht van onze interafhankelijkheid en zo te kunnen doen waartoe je je geroepen voelt.

Dit is een uitnodiging om in een kleine groep van betrokken collega’s te komen delen wat in je leeft als het gaat om onze relaties tot de natuur en het milieu. Deze bijeenkomst vindt plaats op basis van Het Werk dat Weer Verbindt, van Joanna Macy.

De methode omvat: het voeden van dankbaarheid voor het leven, het respecteren van (sterke) emoties, verandering in waarneming en inzicht in hoe we verder kunnen gaan. Het is een groepsmethodiek met ervaringsgerichte oefeningen, uitwisselingen en rituelen. Bekijk hier de documentaire Widening Circles over het levenswerk van Joanna Macy http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/368220/Bodhitv.html

Praktische gegevens:

Gefaciliteerd door Marijke Christiansson, docent bij het Instituut Social Work en gecertificeerd geweldloze communicatie trainer en facilitator in The Work that Reconnects.

Voor: medewerkers van de HU

Maximaal aantal deelnemers: 12

Datum: maandag 22 maart van 15.00-17.00 uur

Meld je aan bij: marijke.christiansson@hu.nl