Clean Water and Sanitation

6 – Schoon water en sanitair

VN-doel 6: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Toegang hebben tot schoon water is noodzakelijk voor het leven. Er is voldoende vers water op aarde voor iedereen, maar door slechte economische omstandigheden en een gebrekkige infrastructuur hebben grote aantallen mensen geen schoon drinkwater en geen stromend water voor hygiënische sanitaire voorzieningen. Dit leidt jaarlijks tot miljoenen doden.

Kijk hieronder hoe Hogeschool Utrecht bijdraagt aan het doel ‘Schoon water en sanitair’.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK