Climate Action

13 – Klimaatactie

VN-doel 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen voor een opwarming van de aarde. Deze opwarming heeft nu al invloed op het dagelijks leven van miljoenen mensen, wereldwijd. Er is steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen en extreme stormen.
In het klimaatakkoord werd afgesproken dat de opwarming van de aarde onder de twee graden zou moeten blijven. Fossiele energiebronnen moeten dan ook worden vervangen door duurzame energie en de uitstoot van broeikasgassen zal fors teruggedrongen moeten worden.

Het bestrijden van klimaatverandering is erg belangrijk volgens Hogeschool Utrecht. Bekijk hieronder hoe de HU hieraan werkt.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK