Decent Work and Economic Growth

8 – Waardig werk en economische groei

VN-doel 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

De afgelopen jaren is de werkloosheid wereldwijd flink toegenomen. Tussen 2007 en 2012 is het aantal werklozen met ongeveer 32 miljoen gegroeid. Het is dus van belang dat er nieuwe banen gecreëerd worden. Daarnaast is het van belang dat iedereen die kan werken, de mogelijkheid heeft dit onder goede omstandigheden te kunnen doen. Daarom moet actie ondernomen worden op het gebied van slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid (inclusief kinderarbeid en kindsoldaten).

Bekijk hieronder wat Hogeschool Utrecht doet op het gebied van ‘Waardig werk en economische groei’.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK