Duurzame HU

Duurzame minoren

Duurzame minoren 2020

De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors. Ook met je interesse in duurzaamheid, vanuit welk vakgebied dan ook, kan je er terecht. Duurzaamheid is een breed begrip. Zowel ecologische, sociale als economische duurzaamheid vinden we belangrijk. Zelf kijken we vaak naar de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties om te laten zien wat duurzame ontwikkeling allemaal teweeg kan brengen: van Geen Honger (het eerste doel) tot Minder Ongelijkheid (het tiende doel). We hebben de duurzaamste minors voor je op een rijtje gezet.

De Instituutsraden hebben instemmingsrecht op het assortiment van minoren, dus welke minoren er worden aangeboden en wat het plan is. De Opleidingscommissies zijn, net als bij de opleiding, verantwoordelijk voor de monitoring van de uitvoering ervan. Studenten worden hierbij betrokken in klankbord groepen en de Green Office loopt mee op minormarkt (a.s. minormarkt is op 12 maart 2020) om duurzame minors te promoten.

Minors met duurzaamheid als hoofdthema

Allereerst de minors waarbij duurzaamheid (ecologisch, sociaal en economisch) een hoofdthema is. De cijfers geven aan om welk Sustainable Development Goal het gaat, wil je hier meer over weten? Kijk dan op de site SDG Nederland.

Minors met vrije invulling

Daarnaast zijn er minors waarvan de invulling vrij is en waarbij aandacht voor duurzaamheid goed in te passen is.

Achter de term duurzaamheid schuilt er een reusachtige verzameling aan onderwerpen. Eén van de manieren om al die thema’s van elkaar te onderscheiden en een beter beeld te krijgen over waar duurzaamheid over gaat, is aan de hand van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s) van de Verenigde Naties. In 2015 zetten 193 landen hun handtekening onder dit akkoord met 17 doelen voor duurzame ontwikkeling. Het gros van de minors draagt bij aan een of meer van deze doelen. Zo dragen alle minors die over gezondheidszorg gaan bij aan Global Goal 3, en alle educatieve minors aan Global Goal 4. Deze zijn niet apart vermeld in het overzicht.