Green Office

Green Office HU


Green Office werkt aan duurzaamheid

Hogeschool Utrecht (HU) streeft naar een onderwijsgemeenschap waarbij studenten en medewerkers samenwerken aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin. Green Office HU zet zich in om een duurzame toekomst te verankeren in het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht, maar ook bij medewerkers en studenten van de HU. Dit doet Green Office door mensen te informeren, activeren en laten participeren.
Green Office HU biedt een platform aan studenten en medewerkers om informatie over te dragen op het gebied van duurzaamheid, de eigen duurzaamheidsambities van de HU waar te maken en samen te werken aan duurzaamheid.

Wat bedoelen we met duurzaamheid?

Green Office werkt aan het thema duurzaamheid in brede zin, zoals bijvoorbeeld weergegeven in de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN die zich richten op thema’s als bestrijding van armoede, honger en klimaatverandering, stimuleren van vrede, gezondheid en welzijn, goed onderwijs, gelijke rechten, mensenrechten, schoon water, schone energie, werkgelegenheid, circulaire economie, duurzame stad, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en ecologische duurzaamheid (gezonde natuur onder en boven water).

Meer weten? Kijk op www.greenoffice.hu.nl