No Poverty

1 – Geen armoede

VN-doel 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

Sinds 1990 is de armoede op de wereld gehalveerd, maar nog niet verdwenen. Wereldwijd leven er nog miljoenen mensen in armoede. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in ons eigen land. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld, toch leven er ca. 1,1 miljoen mensen onder de armoedegrens (noot: SCP, De sociale staat van Nederland 2017).
Naast een laag inkomen betekent armoede vaak ook ondervoeding, honger, slechte toegang tot onderwijs, sociale uitsluiting, discriminatie en weinig invloed hebben op besluitvormingsprocessen.

Hogeschool Utrecht werkt actief mee aan de bestrijding van armoede. Bekijk hieronder welke projecten een bijdrage leveren aan het bereiken van het Duurzame Ontwikkelingsdoel ‘Geen armoede’.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK