Peace, Justice and Strong Institutions

16 – Vrede, justitie en sterke publieke diensten

VN-doel 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Iedereen is het erover eens: zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is er geen ontwikkeling mogelijk. Jaarlijks kosten corruptie, diefstal en belastingontwijking ontwikkelingslanden ontzettend veel geld. Geld dat veel beter ingezet had kunnen worden. Het is dan ook van belang dat dit soort praktijken wereldwijd flink moeten verminderen. Rechtssystemen moeten versterkt en verbeterd worden, informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden moeten beter beschermd worden.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK