Zero Hunger

2 – Geen Honger

VN-doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Wereldwijd zijn er 795 miljoen mensen ondervoed, dat is ongeveer één op de negen mensen. Er moet dus nog veel gebeuren op het gebied van voedselveiligheid. Om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te kunnen voorzien én voedselproducenten een eerlijk inkomen te garanderen, is het van belang dat voedsel duurzaam geproduceerd wordt.

Bekijk hieronder het project dat een bijdrage levert aan het bereiken van het Duurzame Ontwikkelingsdoel ‘Geen honger’.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK