Teaching & Learning Network (TLN)

Teaching & Learning Network (TLN)

Zoals je wellicht weet is eind 2018 vooruitlopend op die definitieve besluitvorming  tot de instelling van een TLN in oprichting (i.o.) besloten. Sindsdien werken de collega’s van het Expertisecentrum docent HBO (EdH) en het programma Onderwijsinnovatie (POI) samen met andere betrokkenen binnen de HU aan de voorbereidingen van het TLN. De bedoeling is dat bij positieve besluitvorming door het CvB en de HSR het Teaching & Learning Network (TLN) vanaf 1 januari 2020 start.

Hoe TLN precies gaat werken, wordt beschreven in een businessplan, waar op dit moment hard aan wordt gewerkt door diverse collega’s van EdH en OI.
Duidelijk is in ieder geval dat TLN nadrukkelijk is bedoeld als een netwerk van, voor en door de hele HU, en dus ook de hele HU omvat. Het doel van TLN is om gezamenlijk te werken aan innovatief, inspirerend, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig hbo-onderwijs. TLN  zal zich vooral richten op het ondersteunen bij het verder ontwikkelen/innoveren van de HU-opleidingen, de professionalisering van docenten(teams) en het leren van elkaar. Daarbij wordt steeds de aansluiting gezocht bij actuele vraagstukken vanuit de opleidingen en de daarmee samenhangende behoefte aan expertise en ondersteuning door docenten(teams). De verbinding tussen onderwijsinnovatie en professionalisering neemt daarbij een centrale plaats in. TLN wordt ondersteund door een flexibel TLN-team, bestaande uit medewerkers uit de HU, die op detacheringsbasis in het TLN-team werken.
Definitieve besluitvorming wordt verwacht in november. We houden je van ontwikkelingen op de hoogte!

Professionalisering TLN i.o. 2019-2020
Voor 2019-2020 zijn veel professionaliseringstrajecten voor docenten en leden van examencommissies ingepland. Docenten kunnen zich hiervoor inschrijven via het Ontwikkelportaal op de tijden, die voor hen mogelijk zijn (zie voor de data: professionalisering docenten. Deze trajecten liggen weliswaar vast voor wat de data betreft, maar docenten kunnen in het traject vraagstukken uit de eigen hbo-onderwijspraktijk inbrengen. Naast deze z.g. Open Inschrijving-trajecten biedt TLN i.o. de mogelijkheid voor maatwerktrajecten, waarbij docenten(teams) accenten kunnen leggen in aansluiting op de ontwikkelingen binnen hun opleidingen. Staat jullie team voor een geheel of gedeeltelijk herontwerp van de opleiding, wil het aan de slag met andere vormen van begeleiden of toetsen van studenten (assesments) neem dan contact op met www.edh.hu.nl of askHU Onderwijsinnovatie. Intussen wordt gewerkt aan één loket om je vragen op het gebied van onderwijsinnovatie en (docent)professionalisering te stellen. Zodra dit beschikbaar is zal hierover worden gecommuniceerd.