Logo HoogstraatLogo UMCILogo KNGFLogo FitkidsLogo de MolengaardLogo ErasmusLogo VUMCLogo Superlabsjees-productions-stickersmall  Logo_medicort_CMYK  SIA_logo

Fit for the Future! Praktijkgericht onderzoek voor en met de kinderfysiotherapie

Het project Fit for the Future! heeft als doel het bevorderen van (blijvende) deelname aan fysieke activiteiten door kinderen met een lichamelijke beperking, kinderfysiotherapeuten hiervoor `tools’ aan te reiken in de vorm van meetinstrumenten en interventiemogelijkheden, en het ontwikkelen van een instrument om de huidige kennis en ervaring op dit gebied snel bereikbaar te maken, in de vorm van een (digitaal) Kennis Transfer Systeem (KTS).

De resultaten staan beschreven op de pagina Onderzoek

Projectinformatie, achtergrond en methoden.

Fit for the Future! afgerond

Fit for the Future! afgerond

Na ruim vier en een half jaar is het onderzoeksproject Fit for the Future! afgerond. De resulaten van het project zijn vastgelegd in een hele reeks van publicaties en presentaties. Een overzicht van de resultaten vindt u op de onderzoekspagina, en zijn daar nader uitgewerkt per werkgroep.De lijst van publicaties en presentaties staan ponder het kopje Publicaties. Maar hiermee zijn de activiteiten van Fit for the Future! nog niet beeindigd. Het Kennis Transfer Systeem (KTS) wordt nog geimplementeerd. Van de verschillende werkgroep...

Symposium Kind en Beweging 3 november 2017

Symposium Kind en Beweging 3 november 2017

Symposium Kind en Beweging Vrijdag 3 november 2017 De hand-outs van de presentaties kunt u vinden via ondertaande link. Ook de film die ter afsluiting van de dag is vertoond kunt u bekijken. Hand-outs van de lezingen en workshops Afsluitende...

Mooi verhaal over Fit for the Future op de NSGK website

Mooi verhaal over Fit for the Future op de NSGK website

Op de website van het NSGK s er mooi verhaal verschenen over de rolstoelvaardigheidstrainingen en de bijdrage van onderzoek van Fit for the Future! Klik...