Logo HoogstraatLogo UMCILogo KNGFLogo FitkidsLogo de MolengaardLogo ErasmusLogo VUMCLogo Superlabsjees-productions-stickersmall  Logo_medicort_CMYK  SIA_logo

Fit for the Future! Praktijkgericht onderzoek voor en met de kinderfysiotherapie

Het project Fit for the Future! heeft als doel het bevorderen van (blijvende) deelname aan fysieke activiteiten door kinderen met een lichamelijke beperking, kinderfysiotherapeuten hiervoor `tools’ aan te reiken in de vorm van meetinstrumenten en interventiemogelijkheden, en het ontwikkelen van een instrument om de huidige kennis en ervaring op dit gebied snel bereikbaar te maken, in de vorm van een (digitaal) Kennis Transfer Systeem (KTS).

Projectinformatie, achtergrond en methoden.

Mooi verhaal over Fit for the Future op de NSGK website

Mooi verhaal over Fit for the Future op de NSGK website

Op de website van het NSGK s er mooi verhaal verschenen over de rolstoelvaardigheidstrainingen en de bijdrage van onderzoek van Fit for the Future! Klik...

Nieuwe cursus Bewegingsstimulering

Nieuwe cursus Bewegingsstimulering

Nieuwe cursus Bewegingsstimulering In de praktijk blijft het lastig om kinderen met een beperkingen in de mobiliteit actief te krijgen, maar vooral ook om ze daarna actief te houden. Meld u zich aan voor de cursus Bewegingsstimulering in de (kinder)fysiotherapeutische praktijk. Zie...

Symposium Praktijkgericht onderzoek 11 juni

Symposium Praktijkgericht onderzoek 11 juni

Op zaterdag 11 juni 2016 wordt weer een symposium Praktijkgericht onderzoek in het kader van Fit for the Future! georganiseerd voor de voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de Let’s Ride…. studie van Marleen Sol over rolstoelvaardigheid en rolstoelconditietrainingen...

NSGK subsidie toegekend!

NSGK subsidie toegekend!

Hogeschool Utrecht ontving in het kader van het onderzoeksprogramma Fit for the Future! op 23 februari een cheque van 60.000 euro van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Deze extra subsidie is aangevraagd voor een uitbreiding van het...

ICT-studenten maken apps voor kinderfysiotherapeuten

ICT-studenten maken apps voor kinderfysiotherapeuten

Studenten Informatica en Technische Informatica aan de FNT ontwikkelen meerdere ICT tools voor kinderfysiotherapeuten binnen de projecten GODIVA en Fit for the Future! van de Faculteit Gezondheidszorg. Respectievelijk een SIA RAAK Publiek en SIA RAAK Pro waar een samenwerking tussen...

Bezoek beoordelingscommissie van SIA Raak

Bezoek beoordelingscommissie van SIA Raak

Op 7 september  vond het bezoek plaats van de beoordelingscommissie van SIA Raak van het project Fit for the future! Het project valt onder de Raak PRO regeling, en duurt in totaal 4 jaar. Fase 1, de eerste 2 jaar, is per 1 september 2015 afgesloten. Het proces, de resultaten en de gevolgde werkwijzen zijn beoordeeld door de beoordelingscommissie. De commissie was positief over de midterm rapportage, de tot nu toe behaalde resultaten, de samenwerking met de kennispartners, werkveld en studenten. Met...