Bezoek beoordelingscommissie van SIA Raak

IMAG2448_1Op 7 september  vond het bezoek plaats van de beoordelingscommissie van SIA Raak van het project Fit for the future!
Het project valt onder de Raak PRO regeling, en duurt in totaal 4 jaar. Fase 1, de eerste 2 jaar, is per 1 september 2015 afgesloten. Het proces, de resultaten en de gevolgde werkwijzen zijn beoordeeld door de beoordelingscommissie.
De commissie was positief over de midterm rapportage, de tot nu toe behaalde resultaten, de samenwerking met de kennispartners, werkveld en studenten. Met name prees zij het enthousiasme van alle betrokkenen, de projectleider Janke de Groot, de onderzoekers van de HU Lectoraat Leefstijl en Gezondheid en ADIS, Erasmus MC,VU MC en De Hoogstraat en van het betrokken werkveld, waaronder de Stichting Fitkids, K-J projects en Kinderfysiotherapiepraktijk Medicort.
Er is goed voldaan aan de voorwaarden van de Raak Pro subsidie, namelijk het creëren van praktische kennis ten behoeve van het werkveld en van nieuwe wetenschappelijke kennis. Uiteraard is ook een aantal aandachtspunten voor fase 2 benoemd.
De beoordelingscommissie brengt naar aanleiding van haar bevindingen advies uit aan het bestuur van Sia Raak, die vervolgens een beslissing neemt over het vervolg van het project in fase 2.