Fit for the Future! afgerond

Na ruim vier en een half jaar is het onderzoeksproject Fit for the Future! afgerond. De resulaten van het project zijn vastgelegd in een hele reeks van publicaties en presentaties. Een overzicht van de resultaten vindt u op de onderzoekspagina, en zijn daar nader uitgewerkt per werkgroep.De lijst van publicaties en presentaties staan ponder het kopje Publicaties.

Maar hiermee zijn de activiteiten van Fit for the Future! nog niet beeindigd. Het Kennis Transfer Systeem (KTS) wordt nog geimplementeerd. Van de verschillende werkgroep zullen nog publicaties verschijnen.