Uncategorized

Fit for the Future! afgerond

Na ruim vier en een half jaar is het onderzoeksproject Fit for the Future! afgerond. De resulaten van het project zijn vastgelegd in een hele reeks van publicaties en presentaties. Een overzicht van de resultaten vindt u op de onderzoekspagina, en zijn daar nader uitgewerkt per werkgroep.De lijst van publicaties en presentaties staan ponder het … Lees verder

Nieuwe cursus Bewegingsstimulering

Nieuwe cursus Bewegingsstimulering In de praktijk blijft het lastig om kinderen met een beperkingen in de mobiliteit actief te krijgen, maar vooral ook om ze daarna actief te houden. Meld u zich aan voor de cursus Bewegingsstimulering in de (kinder)fysiotherapeutische praktijk. Zie de flyer voor meer informatie.

Symposium Praktijkgericht onderzoek 11 juni

Op zaterdag 11 juni 2016 wordt weer een symposium Praktijkgericht onderzoek in het kader van Fit for the Future! georganiseerd voor de voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de Let’s Ride…. studie van Marleen Sol over rolstoelvaardigheid en rolstoelconditietrainingen op de mytylscholen en revalidatiecentra. Naast workshops waarin therapeuten hun ervaring delen, is er deze … Lees verder

NSGK subsidie toegekend!

Hogeschool Utrecht ontving in het kader van het onderzoeksprogramma Fit for the Future! op 23 februari een cheque van 60.000 euro van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Deze extra subsidie is aangevraagd voor een uitbreiding van het onderzoek naar de rolstoelvaardigheden. De effecten van de ontwikkelde rolstoelvaardigheidstrainingen kan met dit extra geld … Lees verder

ICT-studenten maken apps voor kinderfysiotherapeuten

Studenten Informatica en Technische Informatica aan de FNT ontwikkelen meerdere ICT tools voor kinderfysiotherapeuten binnen de projecten GODIVA en Fit for the Future! van de Faculteit Gezondheidszorg. Respectievelijk een SIA RAAK Publiek en SIA RAAK Pro waar een samenwerking tussen het lectoraat Leefstijl en Gezondheid en het lectoraat Architectuur Digitale Informatie Systemen tot stand is … Lees verder

SPORTEN IS GOED VOOR IEDEREEN! OF NIET ………?

HAYS onderzoek Health in Adapted Youth Sports In het HAYS (Health in Adapted Youth Sports) onderzoek kijken we of sporten goed is voor de fysieke fitheid en de psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking of een ziekte. Hiervoor zijn we op zoek naar sportende en niet sportende kinderen en jongeren met … Lees verder

Deelnemers gezocht rolstoelvaardigheid test

Iedereen weet dat bewegen goed is voor de gezondheid en dat het soms moeite kost om te gaan bewegen. Vooral als je voor het bewegen gebruik maakt van een handbewogen rolstoel, kan het lastig zijn om te gaan en blijven bewegen. Meer informatie –> Rolstoelvaardigheid test