Werkveld

 

 

Werkveldavonden

Voor het werkveld worden 3 informatiebijeenkomsten  georganiseerd rondom verschillende thema’s. Van de deelnemers van deze bijeenkomsten wordt verwacht dat zij actief meedenken met het onderzoek. Tijdens deze bijeenkomsten worden vragen aan de deelnemers voorgelegd, over het thema van de avond , maar ook  bijvoorbeeld over werving proefpersonen, ideeën over bepaalde onderdelen van het onderzoek, hoe dingen het beste richting het werkveld kunnen worden aangepakt enz.

Door actief mee te denken met het onderzoek Fit for the Future!, door het bijwonen van de werkveldavonden en inzet bij de werving van proefpersonen, kunnen accretitatiepunten per jaar worden verdiend. In dit onderzoek is uw input van groot belang!

Publicaties

De publicaties die in het kader van het project Fit for the Future verschijnen, zijn op deze website voor het werkveld beschikbaan.

Protocollen

Alle protocollen ontwikkeld voor Fit for the Future kunt u op deze website vinden.