Meedenken over de HU?

Meedenken over de HU?

Ben jij docent bij de HU of werk je bij een van de instituten en denk je graag mee over verbetering van de HU-gemeenschap? Het programma gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid is op zoek naar een nieuw lid voor de begeleidingscommissie. Deze commissie toetst aanvragen die gaan over het verbeteren van de HU-gemeenschap en adviseert het programma. De commissie vergadert één keer in de twee maanden. Docenten worden vergoed in tijd conform OC vergoeding: 0,025 fte. De commissie bestaat uit 12 mensen: studenten, onderzoekers, docenten en instituutmedewerkers.

Vind jij de HU-gemeenschap belangrijk en denk je graag mee? Meld je dan nu aan via gemeenschapsvorming@hu.nl.