Over het programma

Notities

Notitie Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 2019 

In de notitie gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 2019  zijn de afspraken binnen het programma gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid vast gelegd.

Notitie gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 2019

Notitie Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 2021-2022

De notitie gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 2021-2022 is een vervolg op de notitie gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 2019. In deze notitie wordt de aanleiding en doel van het programma gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid omschreven en wordt de ervaring uit de afgelopen jaren geschetst: wat ging er goed en wat kan beter. Daarnaast is er een vooruitblik op de toekomst te vinden.

Notitie gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 2021-2022