Utrecht Canal Parade

Utrecht Canal Parade

Het initiatief

Een aantal studenten hebben het initiatief genomen om de HU in te schrijven voor de Utrecht Canal Parade (UCP). Hogeschool Utrecht voer samen met de Universiteit Utrecht mee op deze boottocht door de grachten van Utrecht.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid

Het was van groot belang dat gedurende het project en de dag zelf werd uitgedragen dat individualisme plaats maakt voor het wij-gevoel dat de HU wilt uitstralen. Er is geen verschil in rang, geaardheid, leeftijd, huidskleur of geslacht. Door de samenwerking van studenten en medewerkers van de HU en de medezeggenschap van de studenten, werd een positief beeld gecommuniceerd van de studentenbetrokkenheid. Deelnemen aan de botenparade betekent tevens dat we aan huidige- en toekomstige studenten communiceren dat de acceptatie van de LHBTIQI+ community hoog in het vaandel staat. Hiermee maken we kenbaar dat iedereen welkom is en zich thuis kan voelen op Hogeschool Utrecht. Dit zijn allebei voorboden voor een omgeving waarbinnen een student zich kan ontplooien als beroepsprofessional en als individu.

Meer informatie

Meer informatie over de Utrecht Canal Parade is te vinden op de volgende website: www.utrechtpride.nl

Wil jij in contact komen met de initiatiefnemers van HU – UCP, mail dan naar gemeenschapsvorming.nl

Utrecht Canal Parade in 2021 is helaas gecancelled in verband met corona.