Informatie voor de ouders

Informatie over deelname aan het onderzoek

Op deze pagina vindt u alle informatie die voor u als ouder van belang is.

Betere mondgezondheid?

Op uw consultatiebureau wordt vanaf juni 2017 een mondzorgcoach ingezet die de tanden van uw kind controleert en u begeleidt, tips en adviezen geeft over het poetsen en voeding om de tandjes gezond te houden. Wij doen de komende 3,5 jaar onderzoek naar het effect van deze mondzorgcoach.

Voor het onderzoek zijn 400 kinderen nodig. De helft van deze kinderen ziet regelmatig de mondzorgcoach op consultatiebureau, de andere helft niet. Door de mondgezondheid van beide groepen kinderen te vergelijken, kunnen we het effect van de coach onderzoeken. Door loting wordt bepaald in welke groep uw kind terecht komt.

Is uw kind 8 maanden of jonger, dan kunt u meedoen!

Wat betekent dit?

  • U doet mee vanaf de leeftijd van uw kind van 6-8 maanden tot aan het laatste bezoek aan het consultatiebureau.
  • U wordt gevraagd drie keer een vragenlijst in te vullen over tandenpoetsen, eten, kiespijn en tandartsbezoek.
  • Op de leeftijd van 2 en 4 jaar wordt de gezondheid van de tanden en kiezen van uw kind uitgebreid gecontroleerd.
  • Is uw kind ingedeeld in de groep die door mondzorgcoach wordt begeleid, dan ben u voor het bezoek aan het consultatiebureau wat extra tijd kwijt.

Mocht u zich tijdens het onderzoek bedenken, kunt u altijd stoppen met deelname.

Doet u mee?

Wilt u meedoen, laat dan uw gegevens noteren bij de consultatiebureau assistent.

U wordt dan teruggebeld door een projectmedewerker die u meer kan vertellen over het onderzoek.

 

Documenten die u kunt downloaden:

Informatiebrief ouders

Als u de informatiebrief heeft gelezen en u wilt zich digitaal aanmelden voor deelname aan het onderzoek, vul dan onderstaand formulier in:

Aanmelden

 

Flyer Gezonde Peutermonden

E4. Brochure meedoen aan medish wetenschappelijk onderzoek 13-02-1