GoAPP: Godivapp Applied in Pediatric Primary care

Het  project `Godivapp Applied in Pediatric Primary care’ ontwikkelt, onderzoekt en realiseert de implementatie van een e-health applicatie voor uitwisseling van videomateriaal in zelfstandige praktijken (MKB) in de eerstelijnsgezondheidszorg.

In 2014 en 2015 heeft de GODIVA-onderzoeksgroep (GrOss motor Development of Infants using home Video registration with the AIMS) van Hogeschool Utrecht een methode ontworpen, waarbij de ontwikkeling gevolgd kan worden aan de hand van video’s gemaakt door ouders.In de GoAPP studie is het videoportal verder ontwikkeld en de implementatie en bedrijfskundige haalbaarheid voor toepassing in de kinderfysiotherapiepraktijk onderzocht.

Voor meer informatie bekijk deze GoAPP informatie flyer  of deze animatiefilm.

HU story GODIVA

HU story GODIVA

In het project GODIVA, Gross motor development of infants using home-video registration with the Alberta Infant Motor Scale (AIMS), is een methode ontwikkeld en getoetst, waarmee kinderfysiotherapeuten de motorische ontwikkeling van jonge kinderen via filmbeelden gemaakt door ouders kunnen volgen. Meer weten over de opzet en impact van het GODIVA project en de ontwikkeling van de app? Via deze site krijg je een mooi beeld van de samenwerking tussen onderzoekers, onderwijs, studenten en...

Artikel in Vroeg

Artikel in Vroeg

Vorige week is de nieuwe editie van Vakblad Vroeg verschenen met hierin ook een artikel over GoAPP: 'Slimmer kijken naar motorische...

Animatiefilm GoAPP

Animatiefilm GoAPP

Over de toepassing van de GoAPP applicatie in de kinderfysiotherapeutische praktijk is een animatiefilm beschikbaar. Deze kun je bekijken via deze...