GoAPP: Godivapp Applied in Pediatric Primary care

Het  project `Godivapp Applied in Pediatric Primary care’ ontwikkelt, onderzoekt en realiseert de implementatie van een e-health applicatie voor uitwisseling van videomateriaal in zelfstandige praktijken (MKB) in de eerstelijnsgezondheidszorg.

In 2014 en 2015 heeft de GODIVA-onderzoeksgroep (GrOss motor Development of Infants using home Video registration with the AIMS) van Hogeschool Utrecht een methode ontworpen, waarbij de ontwikkeling gevolgd kan worden aan de hand van video’s gemaakt door ouders.

In de GoAPP studie wordt het videoportal verder ontwikkeld en de implementatie en bedrijfskundige haalbaarheid voor toepassing in de kinderfysiotherapiepraktijk onderzocht.

Programma Werkveldavond GoAPP en GODIVA 23 mei 2017

Programma Werkveldavond GoAPP en GODIVA 23 mei 2017

18.00 uur           Inloop met broodjes 18.30 uur           Ouderervaringen met home video methode (Marike Boonzaaijer) Uitkomsten thematisch in beeld gebracht 18.55 uur           GODIVA-PIT studie (Prematuren volgen In de Tijd; Imke van Maren) Opzet studie en communicatie met werkveld 19.20 uur           GoAPP: wat is er bereikt het afgelopen jaar? (onderzoekers GoAPP) 19.45 uur           Drie posterpresentaties afstudeeronderzoek 20.15 uur           Plannen en wensen komende tijd en afsluiting (Jacqueline Nuysink) 20.30 uur           Afsluiting Locatie: HU, Heidelberglaan 7, Utrecht, Lokaal...

Werkveldavonden GoAPP en GODIVA 2017

Werkveldavonden GoAPP en GODIVA 2017

De volgende werkveldavonden rondom de onderzoeksprojecten GODIVA en GOAPP zijn gepland op 23 mei en 12 oktober 2017. Voor het bijwonen van alle drie avonden worden 8 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF...

Werkveldavond GoAPP en GODIVA 20 maart 2017

Werkveldavond GoAPP en GODIVA 20 maart 2017

Net als 2015 wordt ook in 2017 weer een reeks van drie werkveldavonden voor kinderfysiotherapeuten georganiseerd rondom de onderzoeksprojecten GODIVA en GOAPP. Deze avonden zijn bedoeld voor collega’s werkzaam in de praktijken en instellingen en iedereen die geinteresseeerd is in...

Cursus Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen

Cursus Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen

De nascholingsmodule `Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen met de AIMS (OZA)’ is het afgelopen semester gegeven en is zeer hoog gewaardeerd door de deelnemers, met name de toepasbaarheid in de eigen praktijk, de afwisselende werkvormen en de mogelijkheid eigen casuistiek in...

Uitreiking NWO beurs Imke van Maren-Suir

Uitreiking NWO beurs Imke van Maren-Suir

Imke van Maren-Suir, een van de onderzoekers van het GODIVA project en ook betrokken bij GoAPP, heeft, net als Marike Boonzaaijer, een NWO beurs ontvangen, voor een promotietraject van 4 jaar voor 2 dagen per week,  met ingang van 1 september...

Feestelijke startbijeenkomst GoAPP project

Feestelijke startbijeenkomst GoAPP project

Op 14 juni 2016 is het GoAPP van start gegaan met de eerste consortiumbijeenkomst. De consortiumpartners kregen informatie over de voorgeschiedenis van het onderzoeksproject en de plannen en activiteiten die in de verschillende werkpakketten uitgevoerd gaan worden. Na afloop werd het glas geheven op een goede samenwerking en op het welslagen van het...