Werkveldavond GoAPP en GODIVA 12 oktober 2017

Werkveldavond GoAPP en GODIVA 12 oktober 2017

Er zijn dit jaar inmiddels twee open werkveldavonden voor kinderfysiotherapeuten georganiseerd vanuit GODIVA en GoAPP. Deze zijn goed bezocht en werden erg informatief gevonden. De deelnemers leverden door de enthousiaste discussies een zinvolle bijdrage aan de verschillende onderzoekstrajecten. De derde en laatste bijeenkomst dit jaar is op donderdag 12 oktober van 18.00 tot 20.30 uur.

Programma

18.00 uur                    Inloop met broodjes

18.30-19.00 uur          Bevindingen Normeringstudie AIMS-NL en update KIT en PIT studie

19.00-19.45 uur          GoAPP: Demonstratie testversie GoAPP; Valoriseren hoe doen we dat?  Plannen voor Early development Community

19.45-20.15 uur          Posterpresentaties van recent onderzoek door studenten van de masteropleiding Kinderfysiotherapie

20.15-20.30 uur          Laatste nieuws en afsluiting

Locatie: HU, Heidelberglaan 7, Utrecht, Lokaal 0.021.

Aanmelden kan via dit formulier vóór 9 oktober a.s.

Voor het bijwonen van alle drie avonden worden 8 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF toegekend.