Werkveldavond dinsdag 24 april 2018

Werkveldavond GoAPP en GODIVA 24 april 2018

Ook in 2018 wordt weer een reeks werkveldavonden voor kinderfysiotherapeuten georganiseerd rondom de onderzoeksprojecten GODIVA en GOAPP. Anders dan in de aankondiging van deze reeks avond vindt de eerste bijeenkomst niet plaats op dinsdag 3 april maar op dinsdag 24 april 2018.

Programma
18.00 uur Inloop met broodjes
18.30-19.10 uur Zelf aan het werk met de GodivAPP
19.10-19.40 uur Gebruik van apps in de kinderfysiotherapiepraktijk, het mag wat kosten!
19.40-20.10 uur Wat bedoel je? Ouderinstructie en gezondheidsvaardigheden. Breinbouwers
20.10-20.25 uur Posterpresentatie: Buikligging en motorische ontwikkeling
20.25-20.30 uur Afsluiting
Locatie: HU, Heidelberglaan 7, Utrecht, lokaal 0.021
Aanmelden kan via dit formulier vóór 19 april a.s.