Ons team

ONS TEAM

 

Bij het GoAPP project zijn lectoren en onderzoekers van vijf lectoraten van Hogeschool Utrecht betrokken, te weten de lectoraten

  • Architectuur van Digitale Informatiesystemen (ADIS),
  • Co-Design,
  • Procesinnovatie en Informatiesystemen,
  • Innovatie van Beweegzorg,
  • Leefstijl en Gezondheid.

 

De organisatie van het GoAPP project is als volgt:

 organisatieschema-goapp

Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit de lectoren dr. A. Cremers (Lectoraat Co design), dr. Ir. R. Slot MBA (Lectoraat ADIS), dr. Ing. R. Ravesteijn (Lectoraat PI&IS), prof. dr. C. Veenhof (Lectoraat Innovatie van Beweegzorg en hoogleraar UU Gezondheidswetenschappen, dr. H. Wittink (Lectoraat Leefstijl en Gezondheid). en de projectleider dr. J. Nuysink (Lectoraat Leefstijl en Gezondheid).

 raymond-slot Dr. Ir. Raymond Slot MBA

Raymond Slot (1958) studeerde Informatica aan de Universiteit Twente. en bedrijfskunde aan de TSM Business School. Daarna promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op de bedrijfskundige toepassing van ICT. Hij is vanaf 2010 lector van het lectoraat Architectuur van Digitale Informatiesystemen van Hogeschool Utrecht,. Het lectoraat richt zich op het effectieve, toekomstvast en innovatief gebruik van ICT in organisaties en werkt hiervoor samen met zorginstellingen, de Belastingdienst en diverse financiële instellingen.

Raymond Slot is, samen met Anita Cremers, verantwoordelijk voor Werkgroep 1

 anita-cremers Dr. Anita Cremers

Anita Cremers, lector Multimodale interfaces, Hogeschool Utrecht. Dr. Anita Cremers (1960) is sinds 2008 bijzonder lector bij de HU. Haar onderzoek bij het lectoraat Co-Design richt zich vooral op het ontwerp van multimodale interfaces. Sinds 2000 werkt Anita als wetenschappelijk onderzoeker bij TNO. Haar focus ligt op user interface design en evaluatie van applicaties binnen het zorgdomein voor gebruikers met beperkte ICT-vaardigheden en gezondheidsvaardigheden, zoals laaggeletterden, verstandelijk beperkten, immigranten, etc. Anita is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven op een proefschrift over mens-computer dialogen in natuurlijke taal. Zij is (cum laude) afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant in de richting Algemene Taal & Literatuurwetenschappen, richting Taal en Informatica met als specialisatie Mensmachinecommunicatie en Cognitie en taalgedrag.

 

Anita Cremers is, samen met Raymond Slot, verantwoordelijk voor Werkgroep 1

 

 cindy-veenhof Prof. dr. Cindy Veenhof

Cindy Veenhof is hoogleraar Klinische Gezondheidswetenschappen, in het bijzonder de Fysiotherapiewetenschap op de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport van het UMC Utrecht. Daarnaast is zij lector Innovatie van Beweegzorg aan de HU. Ze heeft veel expertise op het terrein van oefentherapie, fysieke activiteit, technologie en implementatie. Zo heeft ze verschillende projecten uitgevoerd waarbij e-health applicaties voor fysiotherapeuten ontwikkeld en onderzocht werden. In deze projecten werd zowel gekeken naar de bruikbaarheid en/of (kosten)effectiviteit van deze interventies (vanuit het perspectief van zorgverleners en patiënten) als naar het vraagstuk rond het implementeren van de producten.

Cindy Veenhof is werkgroepleider van Werkgroep 2

 

 pascal-ravesteijn Dr. Pascal Ravesteijn

Pascal Ravesteijn, lector Procesinnovatie en Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht. Dr. Pascal Ravesteijn (1975) heeft een passie voor de mogelijkheden die IT biedt als driver van innovatie in de besturing en optimalisering van bedrijfsprocessen. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op verbetering van proces management binnen (ketens van) organisaties. Naast zijn werkzaamheden voor Hogeschool Utrecht is Pascal voorzitter van het BPM-Forum, bestuurslid van ‘The International Information Management Association’ (IIMA) en editor van het wetenschappelijke ‘Journal International Technology and Information Management’ (JITIM).

Pascal Ravesteijn is in 2011 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de implementatie van BPM-systemen.

 Pascal Ravesteijn is werkgroepleider van Werkgroep 3

 harriet Dr. Harriët Wittink Lector Leefstijl en Gezondheid

Harriët Wittink is sinds 2007 lector Leefstijl en Gezondheid aan Hogeschool Utrecht. Ze begon haar carrière als fysiotherapeut en promoveerde met een proefschrift over de relatie tussen fysieke activiteit, fysieke fitheid en chronische lagerugpijn. Binnen het lectoraat onderzoekt Wittink de relatie tussen bewegen en gezondheid. Haar focus ligt daarbij op mensen met aandoeningen die hen belemmeren in het bewegen. Zij wil samen met oefen- en fysiotherapeuten de zorg verbeteren, zodat patiënten van die verbetering kunnen profiteren. De expertise van Harriët Wittink ligt op het terrein van de fysiotherapie, inspanningsfysiologie, chronische pijnrevalidatie, en klinimetrie.

Binnen het GoAPP-project is zij eindverantwoordelijk lector.

 jacqueline-nuysink Dr. Jacqueline Nuysink, senior-onderzoeker Lectoraat Leefstijl en Gezondheid HU

Jacqueline Nuysink is verbonden aan het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS) van de HU als senior-onderzoeker (lectoraat Leefstijl en Gezondheid, onderzoekslijn Kinderen in beweging), waar zij onder andere projectleider is van het RAAK publiek-project GODIVA (2013-2015). Daarnaast is zij werkzaam als hogeschoolhoofddocent en hoofd van de specialisatie Kinderfysiotherapie van de opleiding master Fysiotherapie. Zij is gepromoveerd aan de UU (2012) op klinisch onderzoek naar de ontwikkeling van houding en beweging bij zeer prematuur geboren kinderen geboren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daarvoor werkte zij onder meer ruim 20 jaar in haar eigen praktijk voor kinderfysiotherapie in Bussum en Amersfoort en was zij landelijk bestuurslid van de NVFK.

 Jacqueline is als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project en tevens werkgroepleider van Werkgroep 4

 

 

Onderzoekers

 

Werkgroep 1

 rory-sie Dr. Rory Sie

Rory Sie is sinds 2014 docent en onderzoeker in de ICT aan Hogeschool Utrecht. Rory is gepromoveerd aan de Open Universiteit op het gebied van technology-enhanced learning (2008-2012), in het bijzonder de structuur en computergestuurde ondersteuning van leernetwerken. Vervolgens heeft hij als universitair docent gewerkt aan praktijk gestuurd onderwijsonderzoek op de Open Universiteit (2012-2014). Zijn carrière wordt gekenmerkt door de toepassing van ICT op diverse domeinen, zoals onderwijs, gezondheid en rechten, als onderdeel van meerdere nationale en internationale projecten, niet in de laatste plaats beïnvloed door zijn achtergrond in Kunstmatige Intelligentie (Vrije Universiteit, 2007). Recentelijk is hij als data scientist verbonden aan voetbalclub FC Den Bosch. 

Binnen werkgroep 1 is Rory verantwoordelijk voor de technische (door)ontwikkeling van het videoportal.

 tom-wolvers Tom Wolvers

Tom Wolvers is docent-onderzoeker bij de opleiding Communicatie & Media Design van de Faculteit Communicatie en Journalistiek.

 

 

Binnen werkgroep 1 is Tom verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de user interface.

 

Werkgroep 2

 petra-nijmolen Drs. Petra Nijmolen

Drs. Petra Nijmolen is verbonden aan de Hogeschool Utrecht, lectoraat Leefstijl en Gezondheid. Zij heeft zich binnen het GODIVA project bezig gehouden met de normeringstudie van een Canadese observatietest om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen, de AIMS. Zij is ruim 15 jaar werkzaam als kinderfysiotherapeut en kwaliteitsmedewerker in een particuliere praktijk in Haaksbergen en Borculo. Zij coördineert daar onder andere de ontwikkeling van zorgprogramma’s in de eerste lijn. Daarnaast is zij sinds 2008 landelijk bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) waar zij portefeuillehouder is van portefeuille beroepsbelangen. Hierbij behartigt ze de belangen van zowel de kinderfysiotherapeut als het vak kinderfysiotherapie binnen het zich snel veranderende zorglandschap. Zij is opgeleid tot kinderfysiotherapeut en pedagogisch wetenschapper en heeft daarnaast vanuit haar functie als bestuurslid van de NVFK diverse bedrijfskundige opleidingen gevolgd. Haar focus ligt met name op het toepassen en implementeren van innovaties binnen de eerstelijnszorg voor (jonge) kinderen.

 kitty-meijer Drs. Kitty Meijer

Drs. Kitty Meijer is verbonden aan het IBS van de HU als hogeschooldocent en coördinator van de generieke wetenschapsleerlijn van de opleiding master Fysiotherapie. Binnen deze leerlijn is zij onder meer verantwoordelijk voor het onderwijs met betrekking tot ‘het veranderen van de beroepspraktijk’ waarbinnen innoveren en implementeren centraal staan. Zij is daarnaast actief als voorzitter van de Toetsexpertgroep en participeert in projecten rondom onderwijsontwikkeling. Daarvoor werkte zij ruim 13 jaar als fysiotherapeut, manager en projectleider bij Stichting Sherpa in Baarn.

 

Petra en Kitty zijn in werkgroep 2 verantwoordelijk voor het onderzoek naar implementatie strategieën in de gezondheidszorg en het ontwikkelen en uitvoeren van het implementatieplan.

 

 

Werkgroep 3

 arjen-maris Arjen Maris MSc

Arjen Maris is sinds 2015 docent bij het instituut voor Business Administration van Hogeschool Utrecht. Hij werkte hiervoor ruim tien jaar binnen het sociale zorgdomein (MKB). Hier hield hij zich bezig met het innoveren van bedrijfsprocessen door middel van IT. Arjen rondde in 2002 zijn Bachelor Elektrotechniek en Telematica af. Begin 2015 is hij afgestudeerd aan de Master of Informatics, na afronding van zijn onderzoek gericht op IT capabilities binnen MKB-zorginstellingen. De vakken die Arjen verzorgt en coördineert, zijn gericht op het snijvlak van business en IT. Vanaf september 2015 heeft hij zich aangesloten bij het lectoraat Procesinnovatie en Informatiesystemen om een bijdrage te leveren aan onderzoek in de zorg en zelf onderzoek te verrichten naar o.a. de toepasbaarheid van informatie technologieën binnen het MKB-zorgdomein.

In werkgroep 3 is Arjen verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek naar een business- en servicemodel voor de eerstelijnspraktijken.

 

 

Werkgroep 4

 Boonzaaijer-Marike Drs. Marike Boonzaaijer
Naast de opleidingen Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie heeft Marike Boonzaaijer Klinische Bewegingspedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na 15 jaar als kinderfysiotherapeut in het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/ Nieuwegein) te hebben gewerkt is zij overgestapt naar de HU om aan GODIVA-project een bijdrage te leveren. Marike Boonzaaijer is begin 2016 gestart met haar promotietraject, op basis van de NWO-docentenbeurs voor een periode van 5 jaar voor 2 dagen per week. Marike gaat hiermee onder andere het pilot onderzoek uit GODIVA naar longitudinaal gemeten ontwikkeling voortzetten met een groter aantal gezonde kinderen. Promotor is prof. dr. Marjan Jongmans (Faculteit Sociale Wetenschappen UU), dr. Chiel Volman van de UU en dr. Jacqueline Nuysink zijn haar copromotoren. Daarnaast is Marike hogeschooldocent en coördinator van de minor Kind en ontwikkeling motoriek van het IBS.
 imke Drs. Imke van Maren – Suir
Imke van Maren – Suir is kinderfysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Imke is naast het GODIVA onderzoek ook hogeschooldocent van de minor Kind en ontwikkeling motoriek. Hiervoor was zij onder meer werkzaam bij het kenniscentrum van Revalidatiecentrum De Hoogstraat.
Ook Imke van Maren-Suir is in september 2016 gestart met haar promotietraject, op basis van de NWO-docentenbeurs voor een periode van 5 jaar voor 2 dagen per week. Haar focus ligt op longitudinaal gemeten motorische ontwikkeling van prematuren. Promotoren zijn  prof. dr. Marian Jongmans (FSW, UU) en prof. dr. Linda de Vries (WKZ/UMCU). Dr. Janjaap van der Net (WKZ/UMCU en dr. Jacqueline Nuysink zijn haar copromotoren.
Imke en Marike vormen met hun expertise vanuit  het GODIVA project en hun promotieonderzoeken de kern voor de te ontwikkelen Community of Practice (CoP).

 

Ondersteuning

 

 Sonja-683x1024 Sonja Barends

Sonja Barends is werkzaam als (operationeel) projectleider bij het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening en in die hoedanigheid ook van het GoAPP project. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, het bewaken van de voortgang en het budget, en de rapportages aan de subsidiegever SIA Raak. Daarnaast verzorgt zij de communicatie met de consortiumpartners en andere betrokken partijen, de verspreiding van de resultaten en verder alles wat zich voordoet in het project.

 

Sonja vormt samen met Jacqueline Nuysink en de project-assistent het projectteam

Project-assistent (vacature)