Eindsymposium GODIVA druk bezocht

Op 23 januari was het eindsymposium van GODIVA. In de ochtend kwamen in een aantal lezingen de resultaten van het GODIVA onderzoek en het belang van onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen aan bod; in de middag zijn vier workshops gehouden over de training van de digitale score van de AIMS via de digitale scoringstool, een focusgroep over de ouder- en kind factoren die van invloed zijn op de motorische ontwikkeling van het kind, het observeren van kwaliteit van bewegen bij zuigelingen en Infant Mental Health. Aan het GODIVA eindsymposium hebben ongeveer 75 kinderfysiotherapeuten deelgenomen.
De evaluatie van dit symposium door de deelnemers was erg positief. Met name werd de toepassingsmogelijkheid van de nieuwe kennis in hun dagelijkse praktijk genoemd.

foto 1 foto 2 Foto 3 Foto 4