Actueel

AIMS home-video methode beschikbaar voor kinderfysiotherapeuten:

Gezien de omstandigheden die de Coronacrisis met zich mee brengt, zien wij de vraag van het op afstand contact hebben met ouders en kinderen als kinderfysiotherapeut snel toenemen. Om kinderfysiotherapeuten te ondersteunen in het beoordelen en behandelen van de motorische ontwikkeling van zuigelingen op afstand, stelt het kenniscentrum van Hogeschool Utrecht  de instructiematerialen op deze website beschikbaar van de door hen ontwikkelde en geteste AIMS-homevideo methode. Hiermee kan op afstand de AIMS afgenomen worden. Ook op de NVFK site zullen de instructies voor kinderfysiotherapeuten en ouders geplaatst worden.

                     

 

GODIVA-KIT studie gepubliceerd

Onderzoeker Marike Boonzaaijer heeft als onderdeel van haar promotiestudie ruim 100 gezonde, op tijd geboren baby’s vanaf de leeftijd van 3,5 maand t/m 15,5 maand gevolgd met de home-videomethode. Ouders hebben iedere 2 maanden prachtige home-video’s gemaakt waarmee de motorische ontwikkeling van hun baby gevolgd kon worden in de tijd. Zij kon drie klinisch relevante groepen onderscheiden: de ‘Early Developers’, de ‘Gradual Developers’ en de ‘Late Bloomers’. Hoe ze dat gedaan heeft en welke factoren een rol spelen kunt u terug lezen in de publicatie in het tijdschrift Early Human Development.

 

AIMS-NL studie gepubliceerd

De AIMS-NL studie is een zogenaamde cross-culturele validatie studie van de Alberta Infant Motor Scale, mede ondersteund door het wetenschappelijk college Fysiotherapie. Het doel van deze studie was om te kijken of Nederlandse kinderen verschillen ten opzichte van Canadese kinderen in de snelheid van het behalen van mijlpalen als rollen, zitten, staan en lopen. Dit is gemeten met de AIMS home-video methode. Hiervoor zijn in totaal uiteindelijk 499 kinderen gefilmd en getest. De uitkomsten van de studie laten zien dat de Nederlandse kinderen de meeste items van de AIMS gemiddeld later behalen dan de Canadese kinderen. De exacte uitkomsten zijn gepubliceerd in Pediatric Physical Therapy Journal en een Nederlandstalige versie in de Fysiopraxis.

 

 

 

 

Het artikel van Marike Boonzaaijer over de GODIVA-validatie studie is gepubliceerd in Pediatric Physical Therapy Journal (01-04-2017). Mooie eerste publicatie voor Marike’s promotietraject en een goede fundering van het GODIVA project.

 

GODIVA-PIT studie: Prematuur geboren kinderen volgen In de Tijd inclusie afgerond!

De GODIVA-PIT studie is in mei 2017 gestart met het includeren van gezonde prematuur geboren (<32 weken zwangerschap) zuigelingen. Ook in deze studie wordt aan ouders gevraagd elke 2 maanden, startend vanaf 3,5 maanden gecorrigeerde leeftijd, hun kindje te filmen m.b.v. de AIMS home-video methode. Zij zullen gevolgd worden tot zij 17,5 maanden gecorrigeerde leeftijd zijn. Er zijn ongeveer 50 ouders die actief deelgenomen hebben of nog steeds deelnemen.

Om de studie mogelijk te maken is er  een samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis en met de TOP-therapeuten. Per november 2018 is er ook een samenwerkingsverband met Isala. Deze partners hebben geholpen bij het faciliteren om ouders van deze kwetsbare groep kinderen te benaderen.

 

GOAPP project afgerond met festival ‘Kind in Beweging’

Godivapp applied in Pediatric Primary Care!

voorzijdeGoAPPGoAPP heeft als doel de implementatie van de Godivapp in de Kinderfysiotherapiepraktijken. Het voorstel omvatte 4 onderdelen: het technisch optimaliseren van de app, het opstellen van een Implementatiestrategie, de ontwikkeling van een business model en het opzetten van een Community of practice.

Er zijn 4 lectoraten van Hogeschool Utrecht bij betrokken geweest: ADIS, FEM/Procesinnovatie& Informatiesystemen, Co-design en Leefstijl en Gezondheid en daarnaast ook Cindy Veenhof, hoogleraar Fysiotherapie Wetenschap en beoogd lector Innovatie van Beweegzorg. Tien kinderfysiotherapie praktijken hebben deelgenomen in het project en de applicatie getest.

De afronding van het project is uitgebreid gevierd met het festival ‘Kind in Beweging’ op 2 november 2018. Het was een enerverende middag met veel interactie tussen het werkveld en de technologie. Het was een zeer geslaagd festival!

Nu wordt er een partij gezocht die de app in de markt kan zetten en verder doorontwikkelen. Tot die tijd wordt de app gebruikt voor het GODIVA-onderzoek.

Meer informatie hierover zal te vinden zijn op de projectwebsite http://www.goapp.hu.nl

 

Werkconferentie februari 2016 met ontwikkelaars AIMS

Op uitnodiging van GODIVA waren op 15 en 16 februari Prof Johanna Darrah en prof Doreen Bartlett uit Canada te gast in Utrecht voor een invited conference over ‘Optimalization of the use of the AIMS”.

Doreen en Johanna

Naast GODIVA consortiumleden waren ook enkele docenten van de kinderfysiotherapie opleidingen uitgenodigd. Tijdens de eerste dagwerden de resultaten van het onderzoek van het GODIVA project gepresenteerd aan de Canadese gasten. Op de tweede dag stonden het gebruik, de toepassingsmogelijkheden, het vervolgonderzoek en de toekomst van de AIMS centraal.

 

 Eindsymposium GODIVA 23 januari 2016

godiva2 zaal DSC_0015Op 23 januari was het eindsymposium van GODIVA. In de ochtend kwamen in een aantal lezingen de resultaten van het GODIVA onderzoek en het belang van onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen aan bod; in de middag zijn vier workshops gehouden over de training van de digitale score van de AIMS via de digitale scoringstool, een focusgroep over de ouder- en kind factoren die van invloed zijn op de motorische ontwikkeling van het kind, het observeren van kwaliteit van bewegen bij zuigelingen en Infant Mental Health.GODIVA2 focusgroep DSC_0070

Aan het GODIVA eindsymposium hebben ongeveer 75 kinderfysiotherapeuten deelgenomen.

De evaluatie van dit symposium door de deelnemers was erg positief. Met name werd de toepassingsmogelijkheid van de nieuwe kennis in hun dagelijkse praktijk genoemd.

 

 

Promotiebeurs Marike Boonzaaijer voor GODIVA onderzoek

Aan GODIVA-onderzoeker Marike Boonzaaijer is een NWO-leraren/promotiebeurs toegekend! Dat betekent dat zij vanaf januari 2016, gedurende vier jaar, twee dagen per week het longitudinale GODIVA onderzoek kan voortzetten en kan toewerken naar een promotie op dit onderwerp. Haar promoter zal prof. dr Marian Jongmans zijn, verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van Universiteit Utrecht, en lid van de stuurgroep van het GODIVA-project.

Dit betekent ook dat het pilotonderzoek longitudinale ontwikkeling een vervolg krijgt. Ouders van pasgeboren kinderen die hieraan mee willen doen kunnen zich dus blijven aanmelden, zie hieronder bij Pilotstudie Longitudinale ontwikkeling.

 

Uitreiking NWO beurs Imke van Maren-Suir

uitreiking-nwo-20160912-1Een tweede onderzoeker van het GODIVA project Imke van Maren-Suir heeft, net als Marike Boonzaaijer, een NWO beurs ontvangen, voor een promotietraject van 4 jaar voor 2 dagen per week, ingaande per 1 september 2016. Haar onderzoek richt zich op longitudinaal gemeten motorische ontwikkeling van prematuren. Promotoren zijn  prof. dr. Marian Jongmans (FSW, UU) en prof. dr. Linda de Vries (WKZ/UMCU). Dr. Janjaap van der Net (WKZ/UMCU en dr. Jacqueline Nuysink zijn haar co-promotoren.  Op 12 september kreeg zij haar beurs officieel uitgereikt door staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker.


GODIVA actief op Facebook en Twitter

Naast de GODIVA facebookpagina zijn we vanaf nu ook actief op Twitter onder @GODIVAresearch

U kunt ook lid worden van de gesloten Faceboekgroep. Wilt u lid worden van deze groep dan kunt u een bericht sturen zodat u uitgenodigd wordt voor deze besloten groep.