Actueel

                           

Update GODIVA-KIT studie: Kinderen volgen in de Tijd

In juni 2016 is de longitudinale studie gestart waarbij we baby’s vanaf de leeftijd van 3,5 maand t/m 15,5 maand volgen in hun motorische ontwikkeling. Er doen al ruim 60 baby’s (en ouders) mee! Ouders maken iedere 2 maanden prachtige home-video’s waarmee de motorische ontwikkeling van hun baby gevolgd kan worden. Op dit moment zijn er al meer dan 100 home video’s geupload en beoordeeld. We nodigen aanstaande ouders en ouders met een baby jonger dan 3,5 maand van harte uit om ook mee te doen. De studie loopt nog zeker tot 2018 door.

 

 

 

 

Normeringstudie AIMS

De Normeringstudie is gestart om te kijken of Nederlandse kinderen verschillen ten op zichte van Canadese kinderen in de snelheid van het behalen van mijlpalen als rollen, zitten, staan en lopen. Dit wordt gemeten met een observatie instrument de Alberta Infant Motor scale. Hiervoor gaan we 450 kinderen testen. De werving voor de normeringstudie AIMS-NL is in volle gang. We hebben nog veel kinderen nodig. Meer inhoudelijke informatie is te vinden onder werkgroep Normering en onder Informatie voor ouders. Ouders die graag willen deelnemen kunnen zich aanmelden via de button op de homepage of via een e-mail naar normering.godiva@hu.nl

 

Publicatie

Het artikel van Marike Boonzaaijer over de GODIVA-validatie studie is geaccepteerd voor publicatie in Pediatric Physical Therapy Journal (01-04-2017). Mooie eerste publicatie voor Marike’s promotietraject en een goede fundering van het GODIVA project.

 

Uitreiking NWO beurs Imke van Maren-Suir

uitreiking-nwo-20160912-1Een tweede onderzoeker van het GODIVA project Imke van Maren-Suir heeft, net als Marike Boonzaaijer, een NWO beurs ontvangen, voor een promotietraject van 4 jaar voor 2 dagen per week, ingaande per 1 september 2016. Haar onderzoek richt zich op longitudinaal gemeten motorische ontwikkeling van prematuren. Promotoren zijn  prof. dr. Marian Jongmans (FSW, UU) en prof. dr. Linda de Vries (WKZ/UMCU). Dr. Janjaap van der Net (WKZ/UMCU en dr. Jacqueline Nuysink zijn haar co-promotoren.  Op 12 september kreeg zij haar beurs officieel uitgereikt door staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker.

 

Breaking news!!

SIA-RAAK heeft een nieuwe tweejarige subsidie toegekend voor een vervolgstudie van GODIVA, GoAPP:

Godivapp applied in Pediatric Primary Care!

voorzijdeGoAPPGoAPP heeft als doel de implementatie van de Godivapp in de Kinderfysiotherapiepraktijken. Het voorstel omvat 4 onderdelen: het technisch optimaliseren van de app, het opstellen van een Implementatiestrategie, de ontwikkeling van een business model en het opzetten van een Community of practice.

Er zijn 4 lectoraten van Hogeschool Utrecht bij betrokken: ADIS, FEM/Procesinnovatie& Informatiesystemen, Co-design en Leefstijl en Gezondheid en daarnaast ook Cindy Veenhof, hoogleraar Fysiotherapie Wetenschap en beoogd lector Innovatie van Beweegzorg. Tien kinderfysiotherapie praktijken gaan in dit project meedoen.1 juni 2016 is het GoAPP project van start gegaan.

Meer informatie hierover zal te vinden zijn op de projectwebsite http://www.goapp.hu.nl

 

Werkconferentie februari 2016 met ontwikkelaars AIMS

Op uitnodiging van GODIVA waren op 15 en 16 februari Prof Johanna Darrah en prof Doreen Bartlett uit Canada te gast in Utrecht voor een invited conference over ‘Optimalization of the use of the AIMS”.

Doreen en Johanna

Naast GODIVA consortiumleden waren ook enkele docenten van de kinderfysiotherapie opleidingen uitgenodigd. Tijdens de eerste dagwerden de resultaten van het onderzoek van het GODIVA project gepresenteerd aan de Canadese gasten. Op de tweede dag stonden het gebruik, de toepassingsmogelijkheden, het vervolgonderzoek en de toekomst van de AIMS centraal.

 

 Eindsymposium GODIVA 23 januari 2016

godiva2 zaal DSC_0015Op 23 januari was het eindsymposium van GODIVA. In de ochtend kwamen in een aantal lezingen de resultaten van het GODIVA onderzoek en het belang van onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen aan bod; in de middag zijn vier workshops gehouden over de training van de digitale score van de AIMS via de digitale scoringstool, een focusgroep over de ouder- en kind factoren die van invloed zijn op de motorische ontwikkeling van het kind, het observeren van kwaliteit van bewegen bij zuigelingen en Infant Mental Health.GODIVA2 focusgroep DSC_0070

Aan het GODIVA eindsymposium hebben ongeveer 75 kinderfysiotherapeuten deelgenomen.

De evaluatie van dit symposium door de deelnemers was erg positief. Met name werd de toepassingsmogelijkheid van de nieuwe kennis in hun dagelijkse praktijk genoemd.

 

 

Promotiebeurs Marike Boonzaaijer voor GODIVA onderzoek

Aan GODIVA-onderzoeker Marike Boonzaaijer is een NWO-leraren/promotiebeurs toegekend! Dat betekent dat zij vanaf januari 2016, gedurende vier jaar, twee dagen per week het longitudinale GODIVA onderzoek kan voortzetten en kan toewerken naar een promotie op dit onderwerp. Haar promoter zal prof. dr Marian Jongmans zijn, verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van Universiteit Utrecht, en lid van de stuurgroep van het GODIVA-project.

Dit betekent ook dat het pilotonderzoek longitudinale ontwikkeling een vervolg krijgt. Ouders van pasgeboren kinderen die hieraan mee willen doen kunnen zich dus blijven aanmelden, zie hieronder bij Pilotstudie Longitudinale ontwikkeling.


GODIVA actief op Facebook en Twitter

Naast de GODIVA facebookpagina zijn we vanaf nu ook actief op Twitter onder @GODIVAresearch

U kunt ook lid worden van de gesloten Faceboekgroep. Wilt u lid worden van deze groep dan kunt u een bericht sturen zodat u uitgenodigd wordt voor deze besloten groep.