Informatie voor ouders

Welkom
Welkom op deze site! Wilt u meer weten over de motorische ontwikkeling van uw baby? Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan het onderzoek? Lees dan gauw verder.

Motoriek
Dit onderzoeksproject gaat over de ontwikkeling van de motoriek bij baby’s. Motoriek is het vermogen om te bewegen. Baby’s maken een grote motorische ontwikkeling door. Vlak na de geboorte kunnen baby’s nog maar weinig bewegingen maken. Ze kunnen liggen en bijvoorbeeld een vinger vastgrijpen. Later leren ze omrollen, zitten, kruipen en uiteindelijk lopen.

Elke baby ontwikkelt op een eigen manier en in een eigen tempo. Sommige baby’s ontwikkelen zich sneller dan gemiddeld. Anderen ontwikkelen zich juist erg traag. Zij beginnen bijvoorbeeld pas laat met omrollen. Wanneer de motoriek van een baby zich erg traag ontwikkelt, kan een kinderfysiotherapeut de motorische ontwikkeling stimuleren.

AIMS
Om te bepalen of een baby zich snel, gemiddeld of traag ontwikkelt, kan er een test afgenomen worden. De AIMS (Alberta Infant Motor Scale) is een Canadese test om de motorische ontwikkeling van een baby te meten door goed te kijken naar wat een kind allemaal al kan. Deze test maakt dus gebruik van observatie van het kind, zonder specifieke handelingen met het kind te doen. Een kinderfysiotherapeut doet de observatie en scoort de houdingen en bewegingen die een kind laat zien. De kinderfysiotherapeut legt de baby dan op de buik neer en kijkt welke bewegingen de baby maakt. Hetzelfde gebeurt in rugligging, zit en stand. Dit geeft dan een score op de AIMS-test. Aan de hand van deze score kan worden bepaald hoever de baby in de motorische ontwikkeling is.

GODIVA
Voor het afnemen van de test moet nu een afspraak gemaakt worden met een kinderfysiotherapeut of in een ziekenhuis. Voor ouders en baby’s kan het best een belasting zijn om hier heen te reizen. Soms zou het gemakkelijker zijn als de test gewoon bij de baby thuis afgenomen kan worden op een zo gunstig mogelijke tijd voor het kind.

Ouders maken tegenwoordig vaak filmopnames van hun kind. Dat gaat vrij eenvoudig met de moderne digitale middelen. In dit GODIVA-onderzoek willen we hier graag gebruik van maken.

Het scoren van uw baby op de AIMS door middel van uw zelfgemaakte filmbeelden heeft nog een ander voordeel. Veel baby’s voelen zich namelijk thuis meer op hun gemak dan in een onbekende ruimte zoals een ziekenhuis. Mogelijk laat uw baby thuis meer bewegingen zien dan bij de kinderfysiotherapeut. Doordat u de filmbeelden thuis maakt, kan de kinderfysiotherapeut zien welke bewegingen uw baby allemaal in de vertrouwde omgeving maakt.

Onderzoek
Het GODIVA-project bestaat uit verschillende onderzoeksprojecten. Een aantal zijn al afgerond maar er zijn ook nog onderzoeken gaande met de videomethode waarvoor we baby’s zoeken.

  1. Het validatieonderzoek. Dit is een  onderzoek naar de geldigheid van de nieuwe methode van het scoren van een kind op de AIMS via filmopnames. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. In dit onderzoek hebben 52 kinderen en hun ouders meegedaan en 12 testers / kinderfysiotherapeuten. Hieruit bleek dat de videomethode goed vergelijkbaar is met het live testen van kinderen (zie publicatie).
  2. Een longitudinaal pilot onderzoek. Ook dit proefonderzoek is afgerond. We hebben de video methode ingezet om een beter beeld te krijgen van het verloop van de ontwikkeling van 50 kinderen afzonderlijk. Wij dachten dat motorische ontwikkeling in de tijd niet voor elk kind in hetzelfde tempo verloopt. We hebben ouders dan ook gevraagd om 5 films te maken in ongeveer 9 maanden tijd. De videomethode maakt het de ouders en ons dan wat gemakkelijker omdat we niet voor elke test een afspraak hoeven te maken. Door de motorische ontwikkeling te volgen in de tijd zien we inderdaad veel variatie binnen en tussen de kinderen. De analyse van de verzamelde gegevens is nog in volle gang.
  3. Een normeringsonderzoek (AIMS-NL). Ontwikkeling is voor een deel cultuurbepaald. En de bevolkingssamenstelling is in Nederland anders dan in Canada. In dit onderzoek (WCF subsidie) wordt de videomethode ingezet om 450 kinderen tussen 0-19 maanden eenmalig op de AIMS te scoren. We vergelijken de scores dan met de oorspronkelijke norm groep van kinderen uit Canada.
  4. Het onderzoek naar longitudinale motorische trajecten (GODIVA-KIT). Als vervolg op de pilot (studie 2) zijn we in juni 2016 gestart met de werveing van ongeveer 100 baby’s van 0-3 maanden. Om de motorische trajecten van ieder kind kaart te brengen tot los lopen vragen we van ouders of ze 6 keer hun baby willen filmen. De start is bij de leeftijd van 3.5 maand, elke 2 a 3 maanden tot 15.5 maanden. Naast het filmen willen we graag onderzoeken welke invloed een aantal omgevingsfactoren heeft op de snelheid van ontwikkeling. Ouders wordt hierom gevraagd 2 x een vragenlijst in te vullen over de ideeen  en gewoonten van ouders omtrent de motorische ontwikkeling. Inmiddels zijn er voldoende baby’s die deelnemen aan deze studie, maar de studie loopt nog wel even door.
  5. Het onderzoek naar longitudinale motorische trajecten bij te vroeg geboren kinderen (GODIVA-PIT). In navolging op punt vier is er een onderzoek gestart om de motorische trajecten van te vroeg geboren kinderen (onder de 32 weken zwangerschapsduur geboren) in kaart te brengen tot het los lopen. Wij vragen daarvoor aan ouders om hun kindje 5-7 keer te filmen (afhankelijk wanneer er gestart wordt). De start is bij de leeftij de gecorrigeerde leeftijd van 3.5 maanden, 5.5 maanden of 7.5 maanden tot 17.5 maanden, waarbij ongeveer elke 2 maanden een filmpje gemaakt wordt. Naast het filmen willen we graag onderzoeken welke invloed een aantal omgevingsfactoren heeft opd e snleheid van de motorische ontwikkeling. Ouders wordt daarom gevraagd 3x een vragenlijst in te vullen over de ideeen en gewoonten van ouders omtrent de motorische ontwikkeling.

Uploaden film door ouders 

     Via onderstaande button kunnen ouders hun film uploaden.

Uploaden-film-ouders