Werkgroep Techniek

Binnen de GODIVA studie houdt de Werkgroep Techniek zich bezig met het ontwikkelen van een infrastructuur die het mogelijk maakt dat ouders gebruiksvriendelijk hun filmmateriaal kunnen uploaden naar een voldoende beveiligde omgeving. Hierbij gaat het omtechnischevoorwaarden, privacy en gebruiksgemakken van een applicatie voor smartphones en tablets.

Doel technische haalbaarheid
Bij de technische haalbaarheid wordt onderzocht hoe het filmen en het uploaden van videomateriaal vergemakkelijkt kan worden. Daarbij is gelet op de vereisten van de twee gebruikersgroepen: oudersdie de film maken en verzenden, en kinderfysiotherapeuten die het videomateriaal ontvangen en beoordelen.

Dit is al bereikt
Studenten van de opleidingen Informatica en Technische Informati? van de Faculteit Natuur en Techniek houden zich bezig met het technisch ontwerp en de ontwikkeling van de applicatie. Een prototype van de applicatie is ontworpen en zal op het symposium op 21 juni gedemonstreerd worden. De werknaam van de applicatie is GODIVAPP.

Dit gaan we nog doen
We gaan het functionele gebruiksgemak verder ontwikkelen door toevoegingen als reminders, video informatie en een scoreweergave. Ook wordt er nog gewerkt aan de vormgeving. Tijdens de pilot zullen ouders  via de applicatie  digitale feedback  kunnen geven op de gebruiksvriendelijkheid  van de GODIVAPP.

Doel privacy
Voor de privacy van de gebruikers wordt onderzocht hoe de app zo ingericht kan worden, dat bij gebruik geen privacy-gevoeligegegevens zichtbaar zijn. De gebruikte software voldoet aan de Amerikaanse privacy  normen (HIPAA Compliance) Voor de wettelijke haalbaarheid wat betreft privacy (primair voor onderzoeksdoeleinden en secundair voor een beelddatabank ten behoeve van onderwijs) zullen externe experts gevraagd worden mee te denken. 

Dit is al bereikt
Aan de gebruiker wordt gevraagd toestemming te geven op welke manier gegevens kunnen worden gebruikt. De app is gekoppeld aan een beveiligde server, waarop de filmpjes zullen worden opgeslagen. Dit houdt in dat er internetverbinding dient te zijn om het filmpje te zien via de app op de telefoon.

“Printscreen beginscherm app en scherm overzicht videomateriaal”

2. Aan de werkgroep Infrastructuur zijn de volgende personen verbonden:
Willem de Kock, projectleider FNT / lectoraat ADIS en werkgroepleider
Roelant Ossewaarde, docent Informatica FNT
Studenten (technische) Informatica FNT

Adviesgroep:
dr. Jacqueline Nuysink, onderzoeksleider GODIVA
drs. Marike Boonzaaijer, onderzoeker
drs. Imke van Maren-Suir, onderzoeker
drs. Sonja Barends, projectleider FG / Lectoraat leefstijl & Gezondheid
Eric Stutterheim/ Ludger Maas, adviseurs ICT, HU diensten
Peter de Zeeuw, adviseur AV, HU diensten
Robbin van den Dobbelsteen, security officer HU

2A. Aan de subwerkgroep Valorisatie Telemetrie zijn de volgende personen verbonden
Drs. Sonja Barends, projectleider FG en werkgroepleider
Drs. Iris Hollaender, docent Top Class FEM Top Class studenten FEM

Adviesgroep:
Willem de Kock, projectleider FNT / lectoraat ADIS
Roelant Ossewaarde, docent informatica FNT
dr. Jacqueline Nuysink, onderzoeksleider GODIVA
dr. Harriet Wittink, lector LLG

 

Studenten Faculteit Natuur en Techniek

foto FNT studenten 2