Options per institute

Instituut voor Gebouwde Omgeving

Studeren in het buitenland (Study abroad)

Studeren in het buitenland is (nog) geen verplicht onderdeel van de BBE. Je kunt er voor kiezen om de stage in het 2e jaar in het buitenland te doen of om in het kader van je minor in jaar 4 voor een studie aan een universiteit naar het buitenland te gaan. Algemene informatie over studeren in het buitenland vind je op deze site.

Je moet er rekening mee houden dat de voorbereiding, uitvoering en afronding extra tijdsinvestering vragen. Ook moet je rekening houden met extra kosten, o.a. voor de reis, de verzekering, soms voor een visum, en voor huisvesting. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

Voor IGO hebben we de volgende mogelijkheden voor studeren in het buitenland:

  1. Buitenlandstage
    Een buitenlandstage moet aan dezelfde criteria voldoen als een stage in Nederland. Meer informatie daarover vind je op de site van het Stage en Praktijkbureau. Je moet zelf een geschikte stageplaats zoeken die aan de opleidingseisen voldoet. Informatie over stage in de BBE vind je hier.
  2. Minor
    Ook voor een minor geldt dat je zelf een geschikte studie(plaats) moet zoeken die aan de opleidingseisen voldoet. Hiervoor gelden dan weer dezelfde eisen als voor een minor in Nederland. Informatie over het volgen van een minor vind je hier. Op deze site vind je informatie over de IGO partners in het buitenland. Let bij de keuze voor een universiteit op de voertaal van de aangeboden cursussen.
    – Bij IGO bieden we je de mogelijkheid om in Nederland te werken aan de internationale minor Smart Sustianable Cities (SSC). De voertaal van deze minor is Engels.

“The heart of this course consists of real life, multidisciplinary projects, commissioned by municipalities (Finland -Turku, Spain – Alcoy and the Netherlands – Utrecht). Six course modules (Introduction, Methodology, Social Design, Entrepreneurship, Physical Transition, and Project) give you the information needed to learn how to realize sustainable cities and techniques that are essential for this type of project work.”

Meer mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen zijn in ontwikkeling.

Contactpersoon

Naam: Ira Pel
Email: ira.pel@hu.nl
Tel.: +31(0)6 38150431