Green Office HU

Over Green Office
Green Office is een initiatief van de Hogeschool Utrecht om duurzaamheid HUbreed te maken. Vanuit Green Office zetten zowel medewerkers als studenten zich in om duurzaamheid binnen de school zichtbaar te maken. Duurzame ideeën worden gevormd, aangemoedigd, gestimuleerd en ondersteund door Green Office, met als doel Hogeschool Utrecht nòg duurzamer te maken dan dat het al is. De ondersteuning kan een financiële vorm hebben, maar het kan ook adviserend van aard zijn. Afhankelijk van het project, worden diverse mogelijkheden bekeken. Het Greenteam staat er voor open om met jou de beste opties door te nemen.

De Hogeschool Utrecht is al zeer actief op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen is dat terug te vinden in het winnen van de titel ‘duurzaamste hogeschool’ bij de SustainaBul in 2013, 2014, 2015 en 2016, maar het is ook de bedoeling dat het zichtbaar gaat worden in onze gebouwen (A+ label) en in de diverse projecten die onder HUDuurzaamdoen, waar ook Green Office onder valt.

Green Office van de HU werkt volgens het Green Office Principe van RootAbility.  Green Office HU is daarnaast ook aangesloten bij Studenten van Morgen.

Green Office is onderdeel van HU Duurzaam Doen. Wil je meer weten over duurzame bedrijfsvoering of duurzaamheid in onderwijs en onderzoek, kijk dan op HU Duurzaam Doen.

Meer weten over

Missie en visie van Green Office HU

Greenteam HU

RootAbility

RootAbility is een organisatie dat is ontstaan uit de eerste Green Office. De bedenkers van RootAbility helpen andere Green Offices op te starten en zich te verspreiden door heel Europa. Zij werken vanuit de zes principes van Green Office:

1. Student en medewerkers: De studenten en medewerkers werken samen om duurzaamheid te implementeren in de Hogeschool.
2. Mandaat: Het Green Office heeft het mandaat om duurzaamheid te kunnen inplementeren.
3. Recourses: De Hogeschool heeft een budget voor het Green Office om training, projecten en werkruimte te bewerkstelligen.
4. Intergratie: Het Green Office integreert in de organisatorische structuur van het instituut.
5. Collaboratie: Alle activiteiten worden in samenwerking gedaan met interne en externe stakeholders. Het Green Office wordt ook onderdeel van het netwerk van Green Offices in Europa.
6. Training: Het Green Office en haar vrijwilligers ontvangen training van rootAbility. 

RootAbility

RootAbility is een organisatie dat is ontstaan uit de eerste Green Office. De bedenkers van RootAbility helpen andere Green Offices op te starten en zich te verspreiden door heel Europa. Zij werken vanuit de zes principes van Green Office:

1. Student en medewerkers: De studenten en medewerkers werken samen om duurzaamheid te implementeren in de Hogeschool.
2. Mandaat: Het Green Office heeft het mandaat om duurzaamheid te kunnen inplementeren.
3. Recourses: De Hogeschool heeft een budget voor het Green Office om training, projecten en werkruimte te bewerkstelligen.
4. Intergratie: Het Green Office integreert in de organisatorische structuur van het instituut.
5. Collaboratie: Alle activiteiten worden in samenwerking gedaan met interne en externe stakeholders. Het Green Office wordt ook onderdeel van het netwerk van Green Offices in Europa.
6. Training: Het Green Office en haar vrijwilligers ontvangen training van rootAbility. 

Studenten voor Morgen

Studenten voor Morgen is een netwerk van lokale studentenorganisaties, maar functioneert ook als een landelijke vrijwilligersorganisatie. Met studenten uit heel Nederland informeert Studenten voor Morgen andere studenten rondom duurzaamheid en organiseert het ook projecten op dat gebied. Daarnaast zetten zij zich in voor het verduurzamen van hogescholen en universiteiten.

SustainaBul

De SustainaBul is de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid, en is een initiatief van Studenten voor Morgen.

 

About Green Office
Green Office is an initiative from the Hogeschool Utrecht to spread sustainability all over the HU. Students and employees from the HU get involved to make sustainability within the HU more visible.
Sustainable ideas are formed, encouraged, stimulated and supported by Green Office with the goal to make Hogeschool Utrecht even more sustainable than in already is.
The support Green Office gives can be financial but also advisory. Depending on the project the different options will be looked at. The Greenteam is open to discuss the best options with you.

The Hogeschool Utrecht is already very active on the subject of sustainability. This can be traced back in the winning of the title ‘most sustainable hogeschool’ at the Sustainabul in 2013, 2014, 2015 and 2016. The buildings also have an A+ energy label and HUDuurzaamdoen has several sustainable projects amongst which the Green Office is one of them.

Green Office of the HU works according to the Green Office principle of Rootability. Green Office HU is also affiliated with Studenten van Morgen.

Green Office is part of HU Duurzaam Doen. Do you want to know more about sustainable business management of sustainability in education and research? Go to HU Duurzaam Doen.

Find out more about:

Mission and vision of Green Office HU

Greenteam HU