Greenteam

Green Office HU bestaat uit een Greenteam bestaande uit zes student-assistenten en een Green Officer. Er zijn drie deelteams met elk twee studenten. Elk deelteam heeft een eigen aandachtsgebied. Het Greenteam en de Green Officer stimuleren en ondersteunen daarnaast projecten van medewerkers en medestudenten.

Green Officer
Het Greenteam wordt geleid door Green Officer Saskia Hanssen. De Green Officer ondersteunt het Greenteam in het activeren, begeleiden en faciliteren van duurzaamheid in Hogeschool Utrecht en heeft verantwoordelijkheid over het budget. De Green Officer valt hiërarchisch binnen de dienst OO&S. De teams rapporteren over de voortgang aan de Green Officer. Ik ben te bereiken via: Saskia.hanssen@hu.nl

Communicatie en zichtbaarheid
Het deelteam communicatie en zichtbaarheid is verantwoordelijk voor de communicatie en PR van het Green Office en haar activiteiten, gericht op communityvorming. Daarnaast houden zij zich bezig met het vullen van de website, communicatie via social media, nieuwsbrief en perscontacten.

Het team communicatie en zichtbaarheid bestaat uit Carmen Heijligers en Suuz Duijves. Je kunt ons bereiken via: Carmen.heijligers@hu.nl & Suuz.duijves@hu.nl

Community en projecten
Het deelteam community en projecten stimuleert initiatieven rond duurzaamheid in de HU en in USP door studenten en medewerkers. Zij beheren het projectbudget (opstartsubsidies) en zijn ideeënmakelaar voor interne en externe initiatieven. Daarnaast organiseren zij campagnes om houding en gedrag met betrekking tot duurzaamheid binnen de HU te beïnvloeden, en workshops ter ondersteuning van initiatieven. Verder organiseren zij activiteiten in de HU/USP, en als dat mogelijk is, wordt dat gekoppeld aan internationale duurzaamheidsagenda. Ook houden zij zich bezig met het vinden van creatieve manieren om zoveel mogelijk studenten en medewerkers te betrekken bij activiteiten rond duurzaamheid.

Het team community en projecten bestaat uit Onne van Rossem en Pascalle van Alderwegen. Je kunt ons bereiken via: Onne.vanrossem@hu.nl & Pascalle.vanalderwegen@hu.nl

HU Duurzaam
Het team HU Duurzaam koppelt duurzaamheidsvraagstukken aan het onderwijs en onderzoek van de HU. Zij onderzoeken daarbij duurzaam gedrag van studenten en medewerkers, duurzame bedrijfsvoering, Sustainabul, AISHE keurmerk en het Fair Trade label.

Het team HU Duurzaam bestaat uit Daan Custers en Valerie Visser. Je kunt ons bereiken via: Daan.custers@hu.nl & Valerie.visser@hu.nl

Greenteam

Green Office HU consists of a Greenteam containing six student-assistants and a Green Officer. There are three sub teams which contain two students each. Every sub-team has its own specialty. Besides that the Greenteam and the Green Officer stimulate and support projects of HU-employees and students.  

Green Officer
The Greenteam is led by Green Officer Saskia Hanssen. The Green Officer supports the Greenteam in activating, coaching and facilitating sustainability in Hogeschool Utrecht and has financial responsibility. The Green Officer hierarchically fits in the service OO&S. The teams report the progress they make to the Green Officer.

Communication and visibility
Sub-team communication and visibility is responsible for the communication and the PR of the Green Office and its activities. They are responsible for maintaining the website, communication via social media, the newsletter and contact with the press.
Team communication and visibility consists of Carmen Heijligers and Suuz Duijves.

Community and projects
Sub-team communication and projects stimulates initiatives around sustainability within the HU. They maintain the budgets around projects and initiate ideas for internal and external ideas. They also organise campaigns and workshops to positively influence attitude and behaviour towards sustainability. They try to reach out and involve as many students and employees within the HU as possible.
Team community and projects consists of Onne van Rossem and Pascalle.

 HU Duurzaam (HU Sustainable)
Team HU Duurzaam connects problems involving sustainability with HU its education and research. They research sustainable behaviour of students and employees, sustainable business management, Sustainabul, the AISHE label and the Fair Trade label.
Team HU Duurzaam consists of Daan Custers and Valerie Visser.

 

Meer foto’s volgen snel