BEZO

Vanuit de projecten die worden uitgevoerd komen regelmatig resultaten in de vorm van artikelen, afstudeerscripties, verslagen en publicaties.

In het project Bezielende omgeving in de Ouderenzorg hebben studenten geparticipeerd. Er zijn studenten betrokken geweest vanuit de Hogeschool Utrecht en vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. De studenten hebben geparticipeerd via de minor Public Health Engineering van de Hogeschool Utrecht en via afstudeeropdrachten. Ook dit project heeft output opgeleverd, deze wordt hieronder weergegeven.

Publicaties:

  • Kulve, M. te, Loomans, M.G.L.C., Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2014). Indoor air in long term care facilities and spread of infectious diseases. Conference Paper : Proceedings of the 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate (Indoor Air 2014), 7-12 July 2014, Hongkong, China, (pp. 1-9).
  • Kulve, M. te, Loomans, M.G.L.C., Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2015). A new methodology towards design guidelines to reduce the spread of airborne infectious diseases in long term care facilities. Building and Environment (Special Issue) ingediend

Afstudeerscriptie, te Kulve
Afstudeerscriptie ‘binnenluchtkwaliteit in verpleegtehuizen en het effect op de verspreiding van infectieziekten’ door M. te Kulve (master bouwfysica, Technische Universiteit Eindhoven, 2013). In haar onderzoek heeft M. te Kulve het effect van binnenluchtkwaliteit op gezondheid en comfort van dementerende ouderen in verzorgingshuizen onderzocht. De focus ligt hierbij op de verspreiding van infectieziekten. Ouderen in verzorgingshuizen wonen dicht op elkaar en hebben vaak een verzwakt afweersysteem waardoor zij een verhoogd risico op infectie hebben. In het onderzoek is een methode opgesteld om binnenluchtkwaliteit in gebouwen te analyseren en vergelijken en mogelijke verbanden met gezondheid en comfort te vinden.

Voor meer informatie zie: Afstudeerscriptie, te Kulve.