Bezielende omgeving in de Ouderenzorg (BEZO)

In de ouderenzorg vinden momenteel veel veranderingen plaats op vele aspecten. Door deze veranderingen verandert ook de visie op het gebouw, hierop is ingespeeld tijdens het BEZO-project. Binnen het project is gekeken naar welke invloed de fysieke omgeving heeft of kan hebben, op de kwaliteit van leven of welbevinden van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Het doel van het project is om in te spelen op de vergrijzing, de capaciteitstekorten in de ouderenzorg, de mondige burgers, het proces van scheiden van wonen en zorg, door duurzame omgeving te creëren waarin voor kwetsbare bewoners de kwaliteit van leven wordt vergroot en voor de zorgprofessionals van verpleeg- en verzorgingshuizen de werkbeleving positief wordt beïnvloed. Dit wordt ook wel ‘Life Enrichment Care’ genoemd.

Hier vindt u informatie over het BEZO-project en wat dit project heeft opgeleverd.

11122014_Bezo_360graden_001