Domotica

Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektronische toepassingen in de gebouwde omgeving ten behoeve van gebruikers, waardoor bijvoorbeeld patiënten verzorgd, ondersteund, gediagnosticeerd, behandeld en gemonitord kunnen worden.

Binnen het Healing Environment concept past ook domotica, omdat deze technologie in het teken kan staan van zorgtaken, communicatie, ontspanning en andere ‘huiselijke’ bezigheden die door allerlei elektrische apparaten gemakkelijker gemaakt kunnen worden. Een voorbeeld van domotica in een Healing Environment toegepast in een ziekenhuisomgeving is bijvoorbeeld Tele-IC. Daardoor kunnen intensivisten (=medisch specialist intensive care afdeling), van een gespecialiseerd of groot ziekenhuis, via een digitale verbinding patiënten op afstand behandelen in bijvoorbeeld een kleiner of minder gespecialiseerd ziekenhuis. Door deze methode kan er rechtstreeks met verpleegkundigen in de ziekenhuizen gecommuniceerd worden. Op deze manier is het mogelijk om ook in kleine ziekenhuis de zorg op IC’s op peil te houden. Vanuit kleine of minder gespecialiseerde ziekenhuizen worden patiënten namelijk vaak overgeplaatst naar grotere of meer gespecialiseerde ziekenhuizen die de zorg op de IC kunnen geven die de patiënt op dat moment nodig heeft. Het verplaatsen van een kritisch liggende patiënt brengt echter wel degelijk risico’s met zich mee en ook wordt er mogelijk kostbare tijd verspild. In het grote of gespecialiseerde ziekenhuis is 24 uur per dag en 7 dagen per week een intensivist beschikbaar die via een aantal schermen met audio-video verbinding meekijkt op de IC van het kleinere of minder specialistische ziekenhuis en de patiënt op afstand behandeld. De intensivist wordt daarbij ondersteund door medisch specialisten en IC-verpleegkundigen bij het andere ziekenhuis.

Door het gebruik van Tele-IC (domotica) kan in dit voorbeeld de kwaliteit van de zorg worden vergroot en de effectiviteit worden verhoogd doordat er op afstand samengewerkt kan worden.

Verwijzingen:
Huisman, E.R.C.M., Morales, E., van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2012). Healing Environment: A review of the impact of the physical environmental factors on users. Building and Environment, 58, 70 -80, doi: 10.1016/j. buildenv.2012.06.016.
Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2012). Healing environments en domotica. In J. van Hoof & E.J.M. Wouters (Eds.), Zorgdomotica (pp. 94-98). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2014). Healing environment in de praktijk. Tijdschrift voor Ergonomie, 39(1), 15-18.
Voor overige publicaties, klik hier

Voor meer informatie over de aspecten van een Healing Environment kunt u klikken op één van de onderstaande blokken.

Veiligheid
 
Privacy
 
Comfort & Familie steun
 
Omgeving & Locatie
 
Domotica
 
De eenpersoons patiëntenkamer