Evidence-based design (EBD)

Evidence-Based Design (EBD) is het uitgangspunt voor de theoretische onderbouwing van het Healing Environment concept. De gezondheidszorg is zich gaan richten op EBD toen onderzoek uitwees dat uitzicht op een natuurlijke omgeving positieve effecten heeft op ziekenhuispatiënten. Er is gebleken dat deze patiënten een kortere herstelperiode hebben, minder pijnmedicatie nodig hebben, positiever zijn over de zorgprofessionals en ook wat minder te maken krijgen met complicaties na een operatie in vergelijking met patiënten die bijvoorbeeld uitkijken op een muur.

Het Evidence-Based Design is gericht op ontwerpoplossingen die zich al bewezen hebben in de praktijk. Het EBD komt voor uit Evidence-Based Medicine, waar protocollen gebaseerd zijn op systematic reviews van de literatuur dat de kwaliteit en kwantiteit van beslissingen ondersteunt. Evidence-Based Design wil zeggen dat ontwerpbeslissingen zijn gebaseerd op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, dat de relatie legt tussen de ziekenhuisomgeving en de gezondheid van de patiënt. Het bewijs en de kennis rond het ontwerpen voor de gezondheidszorg groeit de laatste jaren sterk. Dat is ook belangrijk omdat de effecten eerst bekend moeten zijn alvorens de ontwerpoplossingen daadwerkelijk kunnen worden toegepast.

Evidence-Based Design is eigenlijk een tool die helpt om gericht te kunnen ontwerpen om zo een Healing Environment te kunnen creëren.

Verwijzingen:
Huisman, E.R.C.M., Morales, E., van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2012). Healing Environment: A review of the impact of the physical environmental factors on users. Building and Environment, 58, 70 -80, doi: 10.1016/j. buildenv.2012.06.016.
Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2012). Healing environments en domotica. In J. van Hoof & E.J.M. Wouters (Eds.), Zorgdomotica (pp. 94-98). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Huisman, E.R.C.M. & Kort, H.S.M. (2014). Healing environment in de praktijk. Tijdschrift voor Ergonomie, 39(1), 15-18.
Voor overige publicaties, klik hier

Voor meer informatie over de aspecten van een Healing Environment kunt u klikken op één van de onderstaande blokken.

Veiligheid
 
Privacy
 
Comfort & Familie steun
 
Omgeving & Locatie
 
Domotica
 
De eenpersoons patiëntenkamer