Healthy Hospitals (acoustics)

De gebouwde omgeving heeft invloed op de mens of dat nou de omgeving is van de ouderenzorg (BEZO-project) of de omgeving van het ziekenhuis (HEZO-project). In beide projecten is gekeken naar de patiënt of wel bewoner van het gebouw. Inmiddels is er ook gestart met een project rondom de gebouwde omgeving van ziekenhuis, maar in dit project gaat de focus uit naar de zorgprofessional.

Het interdisciplinaire project is gericht op de akoestiek in ziekenhuizen en de invloed hiervan op de werkprestaties van verplegend personeel. Kennis over de relatie tussen menselijke prestaties en akoestische parameters kunnen een rol spelen bij ontwerpbeslissingen in de bouw. Het gevolg kan een hogere patiënttevredenheid, personeelstevredenheid en gezondheid zijn. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende aspecten van het binnenmilieu op patiënten in ziekenhuizen, het personeel wordt hierin vaak buiten beschouwing gelaten. Om goede zorg te leveren is het echter van belang om ook de juiste omstandigheden voor het personeel te creëren zodat zij niet gehinderd worden in de uitvoering van hun werk. De relatie tussen geluid en werkprestaties zijn in andere toepassingsgebieden, zoals kantoren, een belangrijk aandachtspunt en hier wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe de geluidsomgeving de verschillende taken van de zorgprofessional beïnvloed en wat de rol van ruime akoestische parameters is binnen deze relatie.

Het project is gestart met een systematische literatuurstudie naar de effecten van geluid op menselijke prestaties, vanuit hier wordt de link gelegd naar de werkomgeving en taken van de zorgprofessional. Aan de hand van de resultaten van deze literatuurstudie en aanvullende observaties in verschillende ziekenhuizen zullen experimenten worden opgezet om zo objectief mogelijk de effecten van veranderende geluidsomstandigheden op werkprestaties van een verpleegkundige te kunnen meten.

Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de voortgang en resultaten van dit project. Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op.

Onderzoekspartners

Logo-TUe

meander

ecophon