HEZO

Vanuit de projecten die worden uitgevoerd komen regelmatig resultaten in de vorm van artikelen, afstudeerscripties, verslagen en publicaties.

Tijdens het HEZO-project hebben studenten geparticipeerd vanuit diverse faculteiten en opleidingen van de Hogeschool Utrecht. Zo zijn er studenten betrokken geweest van de Faculteit Natuur & Techniek, van de Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) en van de Faculteit Gezondheidszorg (FG). Studenten hebben via de volgende paden deelgenomen aan het HEZO-project:

  • Minor Public Health Engineering;
  • Nieuwe Dingen Doen. Vertaling theoretisch kader naar richtlijnen voor het MKB;
  • Afstudeeropdrachten. Onderwerp: literatuuronderzoek HE-concept; rol van de ziekenhuisomgeving binnen het HE-concept;
  • Onderzoeksopdrachten. Onderwerp: ‘fysieke omgeving’, ‘digitale interactie’, ‘veiligheidsaanbevelingen’ en ‘meebeleven’.

Tijdens het project hebben diverse studenten gezorgd voor output, deze output is hieronder weergegeven.

freedomAfstudeerscriptie: Ontwerp van éénpersoonskamer

Het hoofddoel van de groep is het opstellen van een programma van eisen (PVE) voor het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Dit onderzoek heeft zich gericht op een aantal specifieke ruimten, deze zijn door middel van functie- en relatieschema’s geanalyseerd. Vervolgens is een “optimale” éénpersoonskamer ontworpen die aansluit op een binnenplaats, waarbij de multifunctionele units geïntroduceerd zijn.

Auter: Rob Terheggen

Voor meer informatie zie: Ontwerp van éénpersoonskamer – Rob Terheggen

Aanbeveling voor Meander MC

Het artikel is onderverdeeld in twee gedeelten. Het eerste gedeelte bestaat uit een beschrijving van het onderzoek en de (wetenschappelijke) onderbouwing daarbij. Dit vormt de basis voor het tweede deel. Aan de hand van het onderbouwend eerste gedeelte wordt een aanbeveling geschreven voor het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Naast deze aanbeveling is een gedeelte met persoonlijke, creatieve en innovatieve voorstellen, met betrekking tot de inrichting van de éénpersoonskamer op de afdeling Orthopedie, van beide auteurs toegevoegd.

Auteurs: Pieter Jansen & Bas van der Laan
Voor meer informatie zie: Aanbeveling voor Meander MC – Pieter Jansen & Bas van der Laan

 

vandenbrinkvoorkant

Afstudeeronderzoek – van den Brink

Afstudeeronderzoek ‘Healing Environments, een onderzoek naar de aspecten van de helende omgeving en de toepassing hiervan’ door V. van de Brink (Bouwkunde, 2010). In zijn onderzoek heeft hij een inventarisatie gemaakt naar verschillende aspecten welke een rol kunnen spelen bij de helende omgeving als basis voor een ontwerp van een gedeelte van een medium care verpleegafdeling.

Voor meer informatie zie: Afstudeeronderzoek – van den Brink

rosannemalschaertAfstudeeronderzoek – Rosanne Malschaert

Afstudeeronderzoek ‘Healing Environments, een onderzoek naar de aspecten van de helende omgeving en de toepassing hiervan’ door V. van de Brink (Bouwkunde, 2010). In zijn onderzoek heeft hij een inventarisatie gemaakt naar verschillende aspecten welke een rol kunnen spelen bij de helende omgeving als basis voor een ontwerp van een gedeelte van een medium care verpleegafdeling.

Voor meer informatie zie: Afstudeeronderzoek – Rosanne Malschaert

afstudeerplaatjedegraafAfstudeeronderzoek – D.C. de Graaf

De scriptie van DC de Graaf over het ontwikkelen van een virtuele 3D leeromgeving over Healing Environment. Het is ontwikkeld in opdracht van Faculteit Gezondheidszorg in samenwerking met het HEZO project (Helende Zorgomgeving).

Voor meer informatie zieHEZO Virtuele Leeromgeving – Daniel de Graaf

Rapport HEZO 2 (2011)

Dit rapport is geschreven in het kader van de minor “CO-design en Entrepeneurship” van de Hogeschool Utrecht. In het rapport wordt gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: “Hoe kunnen we, in het kader van stress- en angstreductie, de patiënt meer duidelijkheid geven over het ziekenhuis, de ziekte en de behandeling?”.

Auteurs: Lianne Oelbers, Joyce van Bommel, Nick van Soelen, Jeroen Barse en Sjon Puijk

Voor meer informatie zie: HEZO 2 – Rapport