Resultaten HEZO

Welke (belangrijkste) activiteiten zijn verricht in de afgelopen periode?

De uitvoering en beoogde resultaten uit het projectvoorstel zijn aan het begin van het project omgezet in een activiteitenkalender. Deze activiteiten waren vooral gericht op kennisvergroting, kenniscirculatie en dan met name gericht op MKB, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen, netwerkvorming en duurzame doorwerking.
Het project was in verschillende fasen onderverdeeld; ontwikkeling van het theoretisch kader, het praktijkkader en het learning by doing.

Kennis
Het Healing Environment concept wordt steeds vaker toegepast in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het concept richt zich op een zorgomgeving die kan bijdragen aan een verkorte opnameduur, sneller herstel van de patiënt, veiligheid en de kwaliteit van de zorg. Het Healing Environment concept heeft met vele verschillende aspecten te maken. U kunt denken aan de inrichting van een patiëntenkamer en/of een wachtkamer, maar ook aan aspecten als binnenluchtkwaliteit en temperatuur.

Resultaten
De belangrijkste resultaten die zijn geboekt in het RAAK programma zijn:

  • Het vormen van het theoretisch kader. De literatuur is gestructureerd aan de hand van een gecombineerd raamwerk (International Classification of Functioning and disablement van de World Health Organization en het Model; Integrated Building Design. De literatuurstudie bestaat uit een basisdocument. Tevens zijn er diverse presentaties die beschikbaar zijn gesteld voor belangstellenden. Daarnaast zullen de resultaten worden gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel. Daarnaast zal er een tweede artikel worden gepubliceerd over het voorstel van de eenpersoonskamer. Beide artikelen worden in samenwerking met Ernesto Morales van I’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal geschreven.
  • Resultaten vanuit de studentenprojecten. Een aantal resultaten zijn; drie verschillende varianten voor een beeldscherm, een lamp, een kubus voor het communiceren en een concept voor het aangeven van de routing binnen het ziekenhuis.
  • Toename studentenparticipatie. Binnen het HEZO project hebben studenten geparticipeerd vanuit verschillende opleidingen en faculteiten. De studenten hebben deelgenomen aan een afstudeerproject of binnen een project van de eigen opleiding. Er is geparticipeerd door afstudeerder vanuit de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie (Faculteit Natuur & Techniek) die heeft zich gericht op het aspect locatie van het Healing Environment concept. Een masterstudent Installatietechniek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft onderzocht in hoeverre de ambities om een Healing Environment ziekenhuis te ontwerpen overeenkomen met de realisatie tot nu en op welke wijze integratie van het bouwproces nodig is.
  • Daarnaast werkte een groep van vijf studenten vanuit de Faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) aan de vertaalslag van het theoretisch kader naar de praktijk. De Hogeschool voor de Kunsten besteedde binnen de opleiding interieurs in de zorgsector aandacht aan Healing Environments.
  • Vanuit de opleiding Building Physics and Services (BPS) van de TU/e is er belangstelling getoond voor de wijze waarop het theoretische kader van het Healing Environment concept is uitgewerkt. Er is gekeken naar de mogelijkheid om de kennis vanuit dit project door te laten werken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis in Zaandam. Prof. Ir. Paul Rutten, Hoogleraar Bouwfysica/binnenmilieu in de Faculteit Bouwkunde (TU/e) was bij dit traject betrokken.
  • Toename participatie vanuit het MKB. Het gaat hier om bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerpen van producten voor ziekenhuizen, maar ook om bedrijven die zich bezighouden met de verbetering van de ziekenhuisorganisatie.
  • De resultaten die verkregen zijn uit de eerste fase van het project, het theoretisch kader, zijndirect teruggebracht in het onderwijs van de minors en de summercourse ‘Health & Engineering’ van de Hogeschool Utrecht, die begin juli 2011 van start gingen.